Romerretten 3

Samlinger knyttet til Romerretten

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0132

Den romerske Ret. I

1800-tallet, Norge, Juridisk litteratur, Norske Lover, Universitetet i Kristiania, Forelesninger, Romerretten

Den romerske Ret. II

1800-tallet, Norge, Juridisk litteratur, Norske Lover, Universitetet i Kristiania, Forelesninger, Romerretten

Den romerske Ret.III

1800-tallet, Norge, Juridisk litteratur, Norske Lover, Universitetet i Kristiania, Forelesninger, Romerretten