Katolsk tid 2


[Messedage]. Apostelkirken.  Fra ca. 1800 – 25

1800-tallet, Bergen, Norge, Historie, Middelalderen, Kirkehistorie, Apostelkirken i Bergen, Katolsk tid

Fortegnelse over Apostel – og Helgendage som findes paa gamle Primstave i Kalendere fra den katholske Tidsalder. Fra ca. 1800 – 25.

1800-tallet, Bergen, Norge, Historie, Middelalderen, Kirkehistorie, Apostelkirken i Bergen, Katolsk tid