Runeskrift 9


Sophus Tromholt

Fra Oldsagssamlingen i Reykjavik.

Museumshistorie, Runeskrift

Marcus Selmer

Bergens Museum: Portal fra Stedje Kirke i Sogn i fra 1200 - Tallet

Museum, Runeskrift, Utskjæringer, Portal, Kabinettfotografi

Peder Carolus Jonssøn Fylling

Avhandling, Giske kirkegård

1877-03-01

Historie, Antikvariske opptegnelser, 1200-tallet, 1300-tallet, Personalhistorie (optegnelser), Gravminner, Møre og Romsdal, Sunnmøre, Søndmørs personalhistorie, Runeskrift, Giske kirkegård

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antikvariske Optegnelser 6: [Runeskriften]

1800-tallet, Bergen, Bergens Museum, Runer, Runeskrift

Antikvariske Optegnelser 53

1800-tallet, Bergen, Bergens Museum, Runer, Runeskrift

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antikvariske Optegnelser 91

1800-tallet, Bergen, Bergens Museum, Runer, Runeskrift

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antikvariske Optegnelser 97

1800-tallet, Bergen, Illustrasjoner, Bergens Museum, Runer, Runeskrift

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antikvariske Optegnelser 101: [Runemynt i Bergens Museum]

1800-tallet, Bergen, Illustrasjoner, Bergens Museum, Runer, Runeskrift

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antikvariske Optegnelser 135

1800-tallet, Bergen, Illustrasjoner, Bergens Museum, Runer, Runeskrift