Runeskrift 12


Sophus Tromholt

Fra Oldsagssamlingen i Reykjavik.

Museumshistorie, Runeskrift

Marcus Selmer

Bergens Museum: Portal fra Stedje Kirke i Sogn i fra 1200 - Tallet

Museum, Portal, Kabinettfotografi, Runeskrift, Utskjæringer

Peder Carolus Jonssøn Fylling

Avhandling, Giske kirkegård

1877-03-01

Historie, Personalhistorie (optegnelser), Gravminner, Runeskrift, Antikvariske opptegnelser, 1200-tallet, 1300-tallet, Møre og Romsdal, Søndmørs personalhistorie, Giske kirkegård

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antikvariske Optegnelser 6: [Runeskriften]

1800-tallet, Bergen, Bergen museum, Runeskrift, Runer

Antikvariske Optegnelser 53

1800-tallet, Bergen, Bergen museum, Runeskrift, Runer

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antikvariske Optegnelser 91

1800-tallet, Bergen, Bergen museum, Runeskrift, Runer

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antikvariske Optegnelser 97

1800-tallet, Bergen, Illustrasjoner, illustrationer, Bergen museum, Runeskrift, Runer

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antikvariske Optegnelser 101: [Runemynt i Bergens Museum]

1800-tallet, Bergen, Illustrasjoner, illustrationer, Bergen museum, Runeskrift, Runer

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antikvariske Optegnelser 135

1800-tallet, Bergen, Illustrasjoner, illustrationer, Bergen museum, Runeskrift, Runer

George Stephens

The old-Northern runic monuments of Scandinavia and England : Vol. 1

Kulturminner, Runeskrift, Runealfabet, Runer

George Stephens

The old-Northern runic monuments of Scandinavia and England : Vol. 2

Kulturminner, Runeskrift, Runealfabet, Runer

George Stephens

The old-Northern runic monuments of Scandinavia and England : Vol. 3+4

Kulturminner, Runeskrift, Runealfabet, Runer