Jurist 15


Ukjent

Overrettssakfører Henrik Ameln

Jurist, Overrettssakfører

Ukjent

[Thorvald Amund Lammers]

Mannsportrett, Komponist, Jurist, Musiker

Ukjent

Thing-personale på Haus ca. 1865

Gruppeportrett, Mann, Bok, Jurist, Sogneprest, Sorenskriver, Flosshatt, Langpipe, Trompet

Ukjent

Henrik Stampe

Mannsportrett, Jurist

Ukjent

Anton Martin Schweigaard. Jurist 1808-1870

Mannsportrett, Jurist

Andreas Mathias Anderssen

Ole Anton Qvam

Politiker, Visittkortfotografi, Jurist

Andreas Mathias Anderssen

Johan Henr. Rye

Politiker, Visittkortfotografi, Jurist

Marcus Selmer

Nicolai D. A. Ræder

Visittkortfotografi, Jurist, Amtmann, Fylkesmann

Andreas Mathias Anderssen

Conrad Nic. Schwach

Visittkortfotografi, Forfatter, Jurist

Anton M. Schweigaard

Visittkortfotografi, Jurist, Stortingsrepresentant

Andreas Mathias Anderssen

Emil Stang

Politiker, Visittkortfotografi, Jurist, Statsminister

Andreas Mathias Anderssen

Carsten Smith

Jurist, Embetsmann, Offiser, Officer

Andreas Mathias Anderssen

Søren Daniel Schiøtz

Jurist, Misjonær

Marcus Selmer

Anders Lund Lorange

Jurist, Arkeolog

Marcus Selmer

Borgermester C. Platou

Politiker, Studioportrett, Visittkortfotografi, Mann, Ordfører, Jurist