Gravsteiner 2


Lorentz Diderich Klüwer

Antiqvariske Iagtagelser paa en Reise gjennem Dele af det norden- og søndemfjeldske Norge i Aaret 1823.

Kristendom, Tegninger, Antikvariske opptegnelser, Tønsberg, Prestegjeld, Antikvariske tegninger, Kirke, Kirker, Kirkevinduer, Kors, Gravsteiner, Drikkehorn

Theodor Petersen

Brev fra Theodor Petersen til Haakon Shetelig. 1926.

1926-05-29

Arkeologi, Brev, Kirke, Kirker, Gravsteiner