Begravelse vedk. 36


Lyder Christian Sagen

Choral ved taleren og digteren Jonas Reins jordefærd 5/12 1821

1800-tallet, Sang, Begravelse vedk., Sorg

Niels Hertzberg

Ligtale over sal: Gerhard Kahrs, Sognepræst for Gravens Præstegjeld, 1809

1800-tallet, Begravelse vedk., Tale, Minnetale, Liktaler

Lyder Christian Sagen

Harmonisternes sang ved Herr Fredrich Bøschens grav, den 9de September 1825

1800-tallet, Begravelse vedk., Sorg, Salmer

Johan Nordahl Brun

Ædel Tvist mellem fire Qvinder ved den Femtes Grav, opgivet til S.T. Herr Hofagent Janson, som Voldgiftsmand

1800-tallet, Begravelse vedk.

Johan Nordahl Brun

Johan Nordahl Bruns Betragtninger ved de Besches Grav

1700-tallet, Begravelse vedk., Sorg, Gravvers

Børns veemodige taare ... Sr. Christian Christensen ... negotiant i Bergen ... 1717-1765

1700-tallet, Begravelse vedk.

Guds og menniske-vennen ... jomfrue Wibeche Fasmer fød 26/1 1700 død 26/6 1766 beg 4/7 ...

1700-tallet, Begravelse vedk., Sørgevers, Likvers

M.M. Bøschen

Lyksalighed i døden ... jfr. Anna Sophia Foswinckel, datter af kiøbmand Friderich Foswinckel ... f. 22/11 1750 +29/10 beg. 5/11 1768

1700-tallet, Begravelse vedk., Dødsfall

Sørge-blomster ... Knud Grove ...

1700-tallet, Begravelse vedk., Gravvers

Bernt Børretzen

Betragtninger ved den i Livet velædle, høyfornemme hr. Owe Holms Grav

1800-tallet, Begravelse vedk., Gravvers

Likvers : Mad. Karen Kramer, nee de Schult : d. 20. april 1759, begravet 27. april s.a.

1700-tallet, Begravelse vedk., Dødsfall, Æresminne, Gravskrift, Likvers

Knud Geelmuyden Fleischer

Parentations-Tale over høyædle og velbyrdige hr. Danckert Danckertsen Krohn, Hofagent og Kiøbmand i Bergen , holden i Bergens Domkirke den 8de Julii 1795

1700-tallet, Begravelse vedk., Tale, Liktaler, Død

Det Harmoniske Selskab

Harmonisternes Sang ved Forligelsescommisair Abr. Normanns Jordefærd, den 16de Novbr. 1820

1800-tallet, Begravelse vedk., Sanger, Viser, Sørgeskrift

Menneskets Liv, som en strid ... Skipper Hans Hansen Ramsvigen ... beg. 12/7 1765 i Buxnes kirke

1700-tallet, Begravelse vedk., Æresminne, Gravskrift

En jomfrues brude-krands ... jomfr. Anna Marria Rømmer d. 8/6 1765 beg. 17/6 ...

1700-tallet, Begravelse vedk., Dødsfall, Gravvers

Lyder Christian Sagen

Harmonisternes Sang ved Biskop Pavels's Jordefærd, den 27de Februar 1822

1800-tallet, Sang, Begravelse vedk., Sørgevers

Bernt Børretzen

Den trætte vandrer, eller tanker ved mad. Christina Stamans, fød Farnou, grav den 24de maji 1796

1700-tallet, Begravelse vedk.

Nathanaél Sunde

Herren er den som døder og giør levende ... Afskeeds-tale ... Maria Sunde nee de Rennord f. 7/7 + 26/6 1768 beg. 4/7 ... i Sunds hovedkirke

Begravelse vedk., Avskjedstale, Dødsfall, 1700-tallet, Avskjed