Oversettelse 3


Norgis Loug

Lover, Juridisk litteratur, Rettshistorie, Magnus Lagabøters Landslov, Gulatingets Lovbok, Beregning av landskylden 1628-29, Oversettelse, Retterbøter

Christian Magnus Falsen

Oversettelse av norske utrykk til engelsk.

1800-tallet, Oversettelse

Norigis Riiges Laugbog

Lover, Rettshistorie, Magnus Lagabøters Landslov, Oversettelse, Retterbøter, Norske Lover, Gulatingsloven, Geistligheden vedk., Tiende