Oversettelse 4


Norgis Loug

Oversettelse, Lovgivning, Juridisk litteratur, Rettshistorie, Magnus Lagabøters Landslov, Gulatingets Lovbok, Beregning av landskylden 1628-29, Retterbøter

Christian Magnus Falsen

Oversettelse av norske utrykk til engelsk.

1800-tallet, Oversettelse

Norigis Riiges Laugbog

Oversettelse, Lovgivning, Rettshistorie, Magnus Lagabøters Landslov, Retterbøter, Norske lover, Gulatingsloven, Geistlighet, Tiende

Øystein Orre Eskeland

Dæmring eller demring?

Nasjonalsosialisme, Oversettelse, Poesi