1700-tallet 368


Hans Jacob Grøgaard

Prædiken i Anledning af Christiansborg Slots ulykkelige Ildebrand den 26de Febr. 1794 : holden i Falnæs Kirke paa Palme-Søndag s. A

1700-tallet, København, Prædikener, Brann, Christiansborg Slot

Henrik Dedechen; Thomas Georg Krog

Afskeds og Taksigelses Ord til Kors-Kirkens Menighed udi Bergen

1700-tallet, Bergen, Kristendom, Tale, Korskirken

Rasmus H. Dahl; Bernt Børretzen

Tak for sidst, eller Nogle faa Anmærkninger over Rollof Greves Tanker til nærmere Eftertanke

1700-tallet, Debatt

Rasmus H. Dahl; Bernt Børretzen

Faa Tanker om de Liturgiske Stridigheder og Rollof Greves saavelsom hans Modstanderes Skrifter

1700-tallet, Debatt

Brev til Hr. B., der skrev til en Ven, i Anledning af Skuespillet: Republikken paa Øen

1700-tallet, Brev, Skuespill

Johan Nordahl Brun

Over børnebørn af morfaderen Johan Nordahl Brun

1700-tallet, Barn, Child, Dødsfall, Minnetale

Svarte-Digen : en prosaisk sang

Sang, 1700-tallet, Prosa

Johan Nordahl Brun

Den faderlige Haand som fører det Riis, som refser de elskelige Børn : i en Tale paa 5te Søndag efter Faste i Korskirken

1700-tallet, Kristendom, Prædiken, Tale, Barneoppdragelse

Knud Geelmuyden Fleischer

Christelig Deeltagelse i lidende Brødres Nød : forestillet i en Prædiken tredie Søndag efter hellig 3 Konger i Domkirken

1700-tallet, Kristendom, Prædiken, Tale

Johan Nordahl Brun

Eedens Helligdom : en Faste-Prædiken i Anledning af Math. 27 Cap. 25. : holden i Korskirken

1700-tallet, Prekener, Kristendom, Faste, Religion

Johan Andreas Wilhelm Büchner

En kort Afhandling om Børne-koppernes Indpodning, til Underretning for dem paa Landet som i Henseende til Situationen, mangler Lægens Hielp

1700-tallet, Medisin, Vaksinering, Kopper (sykdom)

Peter Andreas Heiberg

Ode i Anledning af det nyebyggede Skib, som løb af Stabelen i Bergen d. 13de August 1783

1700-tallet, Dikt, Ode, Stabelavløp, Fregatten Anna Magdalena, Sjøsetting, Skip, Skipsdåp

Hans Strøm

Kort Underviisning om De paa Landet, i Bergens Stift, meest grasserende Sygdomme, og derimod tienende Hjelpe-Midler

1700-tallet, Bergen, Legemidler, Terapi, Sykdommer

Kongelig allernaadigst privilegerede Efterretninger om nye Bøger og lærde Sager i Danmark og Norge etc for aar....

1700-tallet, Danmark, Litteraturhistorie, Norge, Bibliotekshistorie, Folkeopplysning, Opplysningstiden, Danmark-Norge

Kongelig allernaadigst privilegerede Efterretninger om nye Bøger og lærde Sager i Danmark og Norge etc for aar....

1700-tallet, Danmark, Litteraturhistorie, Norge, Bibliotekshistorie, Folkeopplysning, Opplysningstiden, Danmark-Norge

Kongelig allernaadigst privilegerede Efterretninger om nye Bøger og lærde Sager i Danmark og Norge etc for aar....

1700-tallet, Danmark, Litteraturhistorie, Norge, Bibliotekshistorie, Folkeopplysning, Opplysningstiden, Danmark-Norge

Kongelig allernaadigst privilegerede Efterretninger om nye Bøger og lærde Sager i Danmark og Norge etc for aar....

1700-tallet, Danmark, Litteraturhistorie, Norge, Bibliotekshistorie, Folkeopplysning, Opplysningstiden, Danmark-Norge

M. Abel; Peter Christian Krogh

Situations-plan over Bergenhuus staadt med samtlige underliggende fæstninger

1700-tallet, Bergenhus fæstning og slot

Johan Nordahl Brun; Frederik Hauch; ; Jens Zetlitz

Fastings Æreminde : i en Tale holden den 5te Januarii 1792 paa De Frievillige Harmonisters Academie

1700-tallet, Tale, Gravtale, Æresminne

Foraasrs- og Sommers-Sange af de ældre Norsk Digter : Under egne Melodier

Skillingsviser, 1700-tallet, Sanger

Det Enige Borger-Selskab i Bergen

Love for det Enige Borger-Selskab i Bergen

1700-tallet, Lover

Christopher Johannes Hammer

Instrux og almindelige Regler, hvorefter Landeveyene og Broerne udi Bergen Stift skal arbeydes

1700-tallet, Lover, Bro, Brobygging, Veier, Samfærdsel

Fundation og Anordning for en af Hof-Agent Danckert D. Krohn oprettede Stiftelser i Bergen Anno 1789

1700-tallet, Stiftelser, Danckert Krohn’s stiftelse

En Nye Viise, i anledning af de franske luftreiser : under den melodie : For Noa tid var Adams børn etc. ...

Skillingsviser, 1700-tallet, Luftbalong, Ballongferd

Johann Friedrich Struensee; Adam Struensee

Et merkværdigt Brev til Grev J.F. Struense fra hans Fader : en Oversættelse

1700-tallet, Brev

Henrik Dedechen

Til Hr. Conferents-Raad Suhm, i Anledning av Hans Brev til Kongen Ao. 1772

1700-tallet, Danmark, Norge, Styreform, Politikk

Hans Mossin

Prædiken, holden udi Dom-Kirken paa første Mandag i Faste

1700-tallet, Prekener