1700-tallet 338


Hans Jacob Grøgaard

Prædiken i Anledning af Christiansborg Slots ulykkelige Ildebrand den 26de Febr. 1794 : holden i Falnæs Kirke paa Palme-Søndag s. A

1700-tallet, Brann, København, Prædikener, Christiansborg Slot

Johan Nordahl Brun

Over børnebørn af morfaderen Johan Nordahl Brun

1700-tallet, Barn, Child, Dødsfall, Minnetale, Sorg

Knud Geelmuyden Fleischer

Christelig Deeltagelse i lidende Brødres Nød : forestillet i en Prædiken tredie Søndag efter hellig 3 Konger i Domkirken

1700-tallet, Tale, Kristendom, Prædiken

Johan Nordahl Brun

Eedens Helligdom : en Faste-Prædiken i Anledning af Math. 27 Cap. 25. : holden i Korskirken

1700-tallet, Prekener, Kristendom, Faste, Religion

Johan Nordahl Brun

Den faderlige Haand som fører det Riis, som refser de elskelige Børn : i en Tale paa 5te Søndag efter Faste i Korskirken

1700-tallet, Tale, Kristendom, Prædiken, Barneoppdragelse

Johan Andreas Wilhelm Büchner

En kort Afhandling om Børne-koppernes Indpodning, til Underretning for dem paa Landet som i Henseende til Situationen, mangler Lægens Hielp

1700-tallet, Medisin, Vaksinering, Kopper (sykdom)

Peter Andreas Heiberg

Ode i Anledning af det nyebyggede Skib, som løb af Stabelen i Bergen d. 13de August 1783

1700-tallet, Dikt, Ode, Stabelavløp, Fregatten Anna Magdalena, Sjøsetting, Skip, Skipsdåp

Hans Strøm

Kort Underviisning om De paa Landet, i Bergens Stift, meest grasserende Sygdomme, og derimod tienende Hjelpe-Midler

1700-tallet, Bergen, Legemidler, Terapi, Sykdommer

Kongelig allernaadigst privilegerede Efterretninger om nye Bøger og lærde Sager i Danmark og Norge etc for aar....

1700-tallet, Danmark, Litteraturhistorie, Norge, Bibliotekshistorie, Folkeopplysning, Opplysningstiden, Danmark-Norge

Kongelig allernaadigst privilegerede Efterretninger om nye Bøger og lærde Sager i Danmark og Norge etc for aar....

1700-tallet, Danmark, Litteraturhistorie, Norge, Bibliotekshistorie, Folkeopplysning, Opplysningstiden, Danmark-Norge

Kongelig allernaadigst privilegerede Efterretninger om nye Bøger og lærde Sager i Danmark og Norge etc for aar....

1700-tallet, Danmark, Litteraturhistorie, Norge, Bibliotekshistorie, Folkeopplysning, Opplysningstiden, Danmark-Norge

Kongelig allernaadigst privilegerede Efterretninger om nye Bøger og lærde Sager i Danmark og Norge etc for aar....

1700-tallet, Danmark, Litteraturhistorie, Norge, Bibliotekshistorie, Folkeopplysning, Opplysningstiden, Danmark-Norge

M. Abel; Peter Christian Krogh

Situations-plan over Bergenhuus staadt med samtlige underliggende fæstninger

1700-tallet, Bergenhus fæstning og slot

Christopher Johannes Hammer

Instrux og almindelige Regler, hvorefter Landeveyene og Broerne udi Bergen Stift skal arbeydes

1700-tallet, Bro, Lover, Brobygging, Veier, Samfærdsel

Fundation og Anordning for en af Hof-Agent Danckert D. Krohn oprettede Stiftelser i Bergen Anno 1789

1700-tallet, Stiftelser, Danckert Krohn’s stiftelse

Johann Friedrich Struensee; Adam Struensee

Et merkværdigt Brev til Grev J.F. Struense fra hans Fader : en Oversættelse

1700-tallet, Brev

Hans Mossin

Prædiken, holden udi Dom-Kirken paa første Mandag i Faste

1700-tallet, Prekener

En historie om Eigill Skallagrimssøn

1700-tallet

Petter Dass

D. Morten Luthers Lille Catechismus : forfattet i beqvemme Sange under føyelige Melodier

1700-tallet, Kristendom

Christian VI

Christi Krybbes Fundatz for Kors-Kircke Meenighed i Bergen

1700-tallet, Fattigskoler, Christi krybbe skoler, Skolevesen

Johan Nordahl Brun

Ahlert Hyssings Eftermæl

1700-tallet

Henrik Dedechen

Bergens Byes Klage-Brev over sidste Ildebrand til Hans Majest. Kongen : med Anmerkninger

1700-tallet, Klage, Brann, Klagebrev, Bergen, Ildebrand

Ein Brief über die Anmerkungen

1700-tallet, Klagebrev, Brev

An den Verfasser des Briefes über die Anmerkungen

1700-tallet

Forklaring over endeel Rare og Ypperlige Kunst-Ord, som med megen Nytte kan anvendes udi Rime-Kunsten

1700-tallet, Ordbok, Rim-kunst, Forklaring, rare og ypperlige kunst-ord

Christian Thura

Et merkværdigt brev fra en broder til sin søster, som haver forlanget hans betænkning over dem, som uden Ægteskab og videre Straf avler børn sammen

1700-tallet, Brev, Straff, Barn utenfor ekteskap, Fødsel, Uekte barn