1700-tallet 235


Johan Andreas Wilhelm Büchner

En kort Afhandling om Børne-koppernes Indpodning, til Underretning for dem paa Landet som i Henseende til Situationen, mangler Lægens Hielp

Medisin, 1700-tallet, Vaksinering, Kopper (sykdom)

Peter Andreas Heiberg

Ode i Anledning af det nyebyggede Skib, som løb af Stabelen i Bergen d. 13de August 1783

Dikt, 1700-tallet, Ode, Stabelavløp, Fregatten Anna Magdalena, Sjøsetting, Skip, Skipsdåp

Hans Strøm

Kort Underviisning om De paa Landet, i Bergens Stift, meest grasserende Sygdomme, og derimod tienende Hjelpe-Midler

Bergen, 1700-tallet, Legemidler, Terapi, Sykdommer

Kongelig allernaadigst privilegerede Efterretninger om nye Bøger og lærde Sager i Danmark og Norge etc for aar....

Norge, Danmark, Litteraturhistorie, 1700-tallet, Bibliotekshistorie, Folkeopplysning, Opplysningstiden, Danmark-Norge

Kongelig allernaadigst privilegerede Efterretninger om nye Bøger og lærde Sager i Danmark og Norge etc for aar....

Norge, Danmark, Litteraturhistorie, 1700-tallet, Bibliotekshistorie, Folkeopplysning, Opplysningstiden, Danmark-Norge

Kongelig allernaadigst privilegerede Efterretninger om nye Bøger og lærde Sager i Danmark og Norge etc for aar....

Norge, Danmark, Litteraturhistorie, 1700-tallet, Bibliotekshistorie, Folkeopplysning, Opplysningstiden, Danmark-Norge

Kongelig allernaadigst privilegerede Efterretninger om nye Bøger og lærde Sager i Danmark og Norge etc for aar....

Norge, Danmark, Litteraturhistorie, 1700-tallet, Bibliotekshistorie, Folkeopplysning, Opplysningstiden, Danmark-Norge

M. Abel; Peter Christian Krogh

Situations-plan over Bergenhuus staadt med samtlige underliggende fæstninger

1700-tallet, Bergenhus fæstning og slot

Christopher Johannes Hammer

Instrux og almindelige Regler, hvorefter Landeveyene og Broerne udi Bergen Stift skal arbeydes

Bro, 1700-tallet, Lover, Brobygging, Veier, Samfærdsel

En historie om Eigill Skallagrimssøn

1700-tallet

Petter Dass

D. Morten Luthers Lille Catechismus : forfattet i beqvemme Sange under føyelige Melodier

1700-tallet, Kristendom

Christian VI

Christi Krybbes Fundatz for Kors-Kircke Meenighed i Bergen

1700-tallet, Skolevesen, Fattigskoler, Christi krybbe skoler

Rasmus Finde Cortin

Latinsk indbydelsesskrift til festen i Seminarium Friedericianum i Anledning af Frederik V's fødselsdag>

1700-tallet, Innbydelse, Fødselsdag, Frederik V

Rasmus Finde Cortin

Latinsk indbydelsesskrift til festen i Seminarium Friedericianum i Anledning af Frederik V's fødselsdag>

1700-tallet, Innbydelse, Fødselsdag, Frederik V

Joachim Hynnemør

Joachim Hynnemørs Reise-Beskrivelser af Aarene 1744 og 1745, Indbefattet udi trende Afdeelinger

Reisebeskrivelser, Reiseskildringer, 1700-tallet, Tyskland

Bergenske Studenter-Societetets Bibliotheque

Catalogus over de Bøger, som for nærværende Tiid befindes paa det Hæderlige Bergenske Studenter-Societetets Bibliotheque

1700-tallet, Bokkatalog, Bibliotek

Thomas Georg Krog

Afskeds og Taksigelses Ord til Kors-Kirkens Menighed udi Bergen

Bergen, 1700-tallet, Kristendom, Tale, Korskirken

Christian Martfelt

Om Statens Kornhandels-Planer i det sidste Aarhundred med Betænkning over den nærværende, og Grunden til en naturlig Korn-Plan for Rigerne efter deres indvortes physiske og udvortes politiske Tilstand

1775-10-11

Handel, Norge, 1700-tallet, Danmark-Norge, Dansk lovgivning vedk., Kornhandel

Fortegnelse over endeel Manuscripter

1775-10-11

Handel, 1700-tallet, Boksamlinger, Auksjon, Dødsbo, Manuskripter

Brev til Christie

1775-10-11

1700-tallet, Danmark-Norge

Christian Martfelt

Bilag. Tabell over innførsel av korn til Norge 1766-1769

1775-10-11

Handel, Norge, 1700-tallet, Danmark-Norge, Kornhandel, Import

Christian Martfelt

Bilag

1775-10-11

1700-tallet, Danmark-Norge

Christian Martfelt

Specification over alle udi Norge hjemmehørende Skibe, hvor de er bygte samt Dræktigheden og alder

1741-05-13

Skip, Handel, Skipsfart, Norge, 1700-tallet

Christian Martfelt

Bilag. Notater om skip og handel

1741-05-13

Skip, Handel, Norge, 1700-tallet, Kornhandel

Christian Martfelt

Det Norske kammers circulære af 31/10-1772 om fremmede kornvarers indførelse til Norge. Copie

1772-10-31

Handel, Norge, 1700-tallet, Danmark-Norge, Dansk lovgivning vedk., Kornhandel

Christian Martfelt

Forordninger av 26 desember 1771

Handel, Norge, 1700-tallet, Danmark-Norge, Dansk lovgivning vedk., Kornhandel

Christian Martfelt

Brev

1774-03-21

Handel, Norge, 1700-tallet, Danmark-Norge, Dansk lovgivning vedk., Kornhandel

Christian Martfelt

Brev- Pro Memoria

1773-10-19

Handel, Norge, 1700-tallet, Danmark-Norge, Dansk lovgivning vedk., Kornhandel

Christian Martfelt

Forklaring og Beregning Over hvor mange allle slags Korn-Vahre saavel af fremmede, som Inden-Rigske.....

Handel, Norge, 1700-tallet, Danmark-Norge, Dansk lovgivning vedk., Kornhandel

Christian Martfelt

Forklaring og Beregning Over hvor mange allle slags Korn-Vahre saavel af fremmede, som Inden-Rigske.....

Handel, Norge, 1700-tallet, Danmark-Norge, Dansk lovgivning vedk., Kornhandel

Christian Martfelt

Extract og Forklaring Over hvad Trælast samt Stang-Jern og Jern-Kachelovner fra de Norske Søndenfieldske Toldstæder er udført til Danmark og Fyrstendømmene im Anis 1770, 1771 og 1772

Handel, Norge, 1700-tallet, Danmark-Norge, Trelast, Dansk lovgivning vedk., Jernverk, Kakkelovn

Christian Martfelt

Extract Af de Norske Contra-Told-Bøger over de fra Danmark og Fyrstendømmene til de Norske Syndenfieldske Toldstæderindførte Indenrigske- Vahre pro Ao 1771

Handel, Norge, 1700-tallet, Danmark-Norge, Toll, Dansk lovgivning vedk., Kornhandel

Christian Martfelt

Extract Af de Norske Contra-Told-Bøger over de fra Danmark og Fyrstendømmene til de Norske Syndenfieldske Toldstæderindførte Indenrigske Vahre pro Ao 1772

Handel, Norge, 1700-tallet, Danmark-Norge, Toll, Dansk lovgivning vedk., Kornhandel

Christian Martfelt

Extract Af de Norske Contra-Told-Bøger over de fra Danmark og Fyrstendømmene til de Norske Syndenfieldske Toldstæderindførte Indenrigske Vahre pro Ao 1771

Handel, Norge, 1700-tallet, Danmark-Norge, Toll, Dansk lovgivning vedk., Kornhandel

Christian Martfelt

Extract Af de Norske Contra-Told-Bøger over de fra Danmark og Fyrstendømmene til de Norske Syndenfieldske Toldstæderindførte Indenrigske Vahre pro Ao 1772

Handel, Norge, 1700-tallet, Danmark-Norge, Toll, Dansk lovgivning vedk., Kornhandel

Christian Martfelt

Extract Af de Norske Contra-Told-Bøger over de fra Danmark og Fyrstendømmene til de Norske Syndenfieldske Toldstæderindførte Indenrigske Vahre pro Ao 1771

Handel, Norge, 1700-tallet, Danmark-Norge, Toll, Dansk lovgivning vedk., Kornhandel

Christian Martfelt

Extract Af de Norske Contra-Told-Bøger over de fra Danmark og Fyrstendømmene til de Norske Syndenfieldske Toldstæder indførte Indenrigske Vahre pro Anno 1772

Handel, Norge, 1700-tallet, Danmark-Norge, Toll, Dansk lovgivning vedk., Kornhandel

Christian Martfelt

Extract Af de Norske Contra-Told-Bøger over de fra Fyrstendømmene til de Norske Syndenfieldske Toldstæder indførte Indenrigske Vahre pro Anno 1771

Handel, Norge, 1700-tallet, Danmark-Norge, Toll, Dansk lovgivning vedk., Kornhandel