1700-tallet 128


Hans Strøm

Kort Underviisning om De paa Landet, i Bergens Stift, meest grasserende Sygdomme, og derimod tienende Hjelpe-Midler

Bergen, 1700-tallet, Legemidler, Terapi, Sykdommer

Kongelig allernaadigst privilegerede Efterretninger om nye Bøger og lærde Sager i Danmark og Norge etc for aar....

Danmark, Litteraturhistorie, Norge, 1700-tallet, Bibliotekshistorie, Folkeopplysning, Opplysningstiden, Danmark-Norge

Kongelig allernaadigst privilegerede Efterretninger om nye Bøger og lærde Sager i Danmark og Norge etc for aar....

Danmark, Litteraturhistorie, Norge, 1700-tallet, Bibliotekshistorie, Folkeopplysning, Opplysningstiden, Danmark-Norge

Kongelig allernaadigst privilegerede Efterretninger om nye Bøger og lærde Sager i Danmark og Norge etc for aar....

Danmark, Litteraturhistorie, Norge, 1700-tallet, Bibliotekshistorie, Folkeopplysning, Opplysningstiden, Danmark-Norge

Kongelig allernaadigst privilegerede Efterretninger om nye Bøger og lærde Sager i Danmark og Norge etc for aar....

Danmark, Litteraturhistorie, Norge, 1700-tallet, Bibliotekshistorie, Folkeopplysning, Opplysningstiden, Danmark-Norge

Christopher Johannes Hammer

Instrux og almindelige Regler, hvorefter Landeveyene og Broerne udi Bergen Stift skal arbeydes

Bro, Lover, 1700-tallet, Brobygging, Veier, Samfærdsel

Christian Martfelt

Om Statens Kornhandels-Planer i det sidste Aarhundred med Betænkning over den nærværende, og Grunden til en naturlig Korn-Plan for Rigerne efter deres indvortes physiske og udvortes politiske Tilstand

1775-10-11

Handel, Norge, 1700-tallet, Danmark-Norge, Dansk lovgivning vedk., Kornhandel

Fortegnelse over endeel Manuscripter

1775-10-11

Handel, 1700-tallet, Manuskripter, Boksamlinger, Dødsbo, Auksjon

Brev til Christie

1775-10-11

1700-tallet, Danmark-Norge

Christian Martfelt

Bilag. Tabell over innførsel av korn til Norge 1766-1769

1775-10-11

Handel, Norge, 1700-tallet, Danmark-Norge, Kornhandel, Import

Christian Martfelt

Bilag

1775-10-11

1700-tallet, Danmark-Norge

Christian Martfelt

Specification over alle udi Norge hjemmehørende Skibe, hvor de er bygte samt Dræktigheden og alder

1741-05-13

Skip, Handel, Skipsfart, Norge, 1700-tallet

Christian Martfelt

Bilag. Notater om skip og handel

1741-05-13

Skip, Handel, Norge, 1700-tallet, Kornhandel

Christian Martfelt

Det Norske kammers circulære af 31/10-1772 om fremmede kornvarers indførelse til Norge. Copie

1772-10-31

Handel, Norge, 1700-tallet, Danmark-Norge, Dansk lovgivning vedk., Kornhandel

Christian Martfelt

Forordninger av 26 desember 1771

Handel, Norge, 1700-tallet, Danmark-Norge, Dansk lovgivning vedk., Kornhandel

Christian Martfelt

Brev

1774-03-21

Handel, Norge, 1700-tallet, Danmark-Norge, Dansk lovgivning vedk., Kornhandel

Christian Martfelt

Brev- Pro Memoria

1773-10-19

Handel, Norge, 1700-tallet, Danmark-Norge, Dansk lovgivning vedk., Kornhandel

Christian Martfelt

Forklaring og Beregning Over hvor mange allle slags Korn-Vahre saavel af fremmede, som Inden-Rigske.....

Handel, Norge, 1700-tallet, Danmark-Norge, Dansk lovgivning vedk., Kornhandel

Christian Martfelt

Forklaring og Beregning Over hvor mange allle slags Korn-Vahre saavel af fremmede, som Inden-Rigske.....

Handel, Norge, 1700-tallet, Danmark-Norge, Dansk lovgivning vedk., Kornhandel

Christian Martfelt

Extract og Forklaring Over hvad Trælast samt Stang-Jern og Jern-Kachelovner fra de Norske Søndenfieldske Toldstæder er udført til Danmark og Fyrstendømmene im Anis 1770, 1771 og 1772

Handel, Norge, 1700-tallet, Danmark-Norge, Trelast, Dansk lovgivning vedk., Jernverk, Kakkelovn

Christian Martfelt

Extract Af de Norske Contra-Told-Bøger over de fra Danmark og Fyrstendømmene til de Norske Syndenfieldske Toldstæderindførte Indenrigske- Vahre pro Ao 1771

Handel, Norge, 1700-tallet, Danmark-Norge, Toll, Dansk lovgivning vedk., Kornhandel

Christian Martfelt

Extract Af de Norske Contra-Told-Bøger over de fra Danmark og Fyrstendømmene til de Norske Syndenfieldske Toldstæderindførte Indenrigske Vahre pro Ao 1772

Handel, Norge, 1700-tallet, Danmark-Norge, Toll, Dansk lovgivning vedk., Kornhandel

Christian Martfelt

Extract Af de Norske Contra-Told-Bøger over de fra Danmark og Fyrstendømmene til de Norske Syndenfieldske Toldstæderindførte Indenrigske Vahre pro Ao 1771

Handel, Norge, 1700-tallet, Danmark-Norge, Toll, Dansk lovgivning vedk., Kornhandel

Christian Martfelt

Extract Af de Norske Contra-Told-Bøger over de fra Danmark og Fyrstendømmene til de Norske Syndenfieldske Toldstæderindførte Indenrigske Vahre pro Ao 1772

Handel, Norge, 1700-tallet, Danmark-Norge, Toll, Dansk lovgivning vedk., Kornhandel

Christian Martfelt

Extract Af de Norske Contra-Told-Bøger over de fra Danmark og Fyrstendømmene til de Norske Syndenfieldske Toldstæderindførte Indenrigske Vahre pro Ao 1771

Handel, Norge, 1700-tallet, Danmark-Norge, Toll, Dansk lovgivning vedk., Kornhandel

Christian Martfelt

Extract Af de Norske Contra-Told-Bøger over de fra Danmark og Fyrstendømmene til de Norske Syndenfieldske Toldstæder indførte Indenrigske Vahre pro Anno 1772

Handel, Norge, 1700-tallet, Danmark-Norge, Toll, Dansk lovgivning vedk., Kornhandel

Christian Martfelt

Extract Af de Norske Contra-Told-Bøger over de fra Fyrstendømmene til de Norske Syndenfieldske Toldstæder indførte Indenrigske Vahre pro Anno 1771

Handel, Norge, 1700-tallet, Danmark-Norge, Toll, Dansk lovgivning vedk., Kornhandel

Christian Martfelt

Extract Af Norske Told-Regnskaber pro Ao 1768 over alle indførte Korn-Vahre

Handel, Norge, 1700-tallet, Danmark-Norge, Toll, Dansk lovgivning vedk., Kornhandel

Christian Martfelt

Extract Af de Norske Contra-Told-Bøger over de fra Fyrstendømmene til de Norske Syndenfieldske Toldstæder indførte Indenrigske Vahre pro Anno 1772

Handel, Norge, 1700-tallet, Danmark-Norge, Toll, Dansk lovgivning vedk., Kornhandel

Christian Martfelt

Extract ...1766, 1767 og 1768

Handel, Norge, 1700-tallet, Danmark-Norge, Toll, Dansk lovgivning vedk., Kornhandel

Christian Martfelt

Extract af de Norske Told-Regnskaber ...1766, 1767 og 1768

Handel, Norge, 1700-tallet, Danmark-Norge, Toll, Dansk lovgivning vedk., Kornhandel

Christian Martfelt

Beregning...Diverse tabeller over kornimport

1771-08-12

Handel, Norge, 1700-tallet, Danmark-Norge, Toll, Dansk lovgivning vedk., Kornhandel

Christian Martfelt

Extract og forklaring over den fra Norske Syndenfieldske Toldstæder til Danmark og Fyrstendømmene udførte Trelast samt Stang Jern og Jern Kakkelovne i Aaret 1770

Handel, Norge, 1700-tallet, Danmark-Norge, Trelast, Toll, Dansk lovgivning vedk., Kakkelovn, Jernverk

Christian Martfelt

Extract og forklaring over den fra Norske Syndenfieldske Toldstæder til Danmark og Fyrstendømmene udførte Trelast samt Stang Jern og Jern Kakkelovne i Aaret 1771

Handel, Norge, 1700-tallet, Danmark-Norge, Trelast, Toll, Dansk lovgivning vedk., Kakkelovn, Jernverk

Christian Martfelt

Extract og forklaring over den fra Norske Syndenfieldske Toldstæder til Danmark og Fyrstendømmene udførte Trelast samt Stang Jern og Jern Kakkelovne i Aaret 1772

Handel, Norge, 1700-tallet, Danmark-Norge, Trelast, Toll, Dansk lovgivning vedk., Kakkelovn, Jernverk

Christian Martfelt

Alphabetisk register

1768-01-11

Handel, Norge, 1700-tallet, Danmark-Norge, Toll, Dansk lovgivning vedk., Import, Eksport av varer

Christian Martfelt

General Balance- 1767

Handel, Norge, 1700-tallet, Danmark-Norge, Toll, Dansk lovgivning vedk., Import, Eksport av varer

Christian Martfelt

General Balance- 1768

Handel, Norge, 1700-tallet, Danmark-Norge, Toll, Dansk lovgivning vedk., Import, Eksport av varer

Christian Martfelt

Extract Af de Norske Contra-Told-Bøger over de fra Danmark og Fyrstendømmene til de Norske Syndenfieldske Toldstæder udførte Indenrigske- Vahre pro Ao 1771

Handel, Norge, 1700-tallet, Danmark-Norge, Toll, Dansk lovgivning vedk.

Christian Martfelt

Extract Af de Norske Contra-Told-Bøger over de fra Danmark og Fyrstendømmene til de Norske Syndenfieldske Toldstæder udførte Indenrigske- Vahre pro Ao 1772

Handel, Norge, 1700-tallet, Danmark-Norge, Toll, Dansk lovgivning vedk.

Christian Martfelt

Extract og forklaring. Over hvad Trælast samt Stang-Jern og Jern-Kakkelovner fra de Norske Søndenfieldske Toldstæder er udført til Danmark og Fyrstendømmene udi et proportioneret Aar af de 3de Aar 1770-71- og 72.

Handel, Norge, 1700-tallet, Danmark-Norge, Trelast, Toll, Dansk lovgivning vedk., Kakkelovn, Jernverk

Christian Martfelt

Extract. Af de Norske Toldbøger, over de til Toldstædene i Norge fra Danmark indførte Korn-Vahre udi efterskrevne 3de Aaringer

Handel, Norge, 1700-tallet, Danmark-Norge, Toll, Dansk lovgivning vedk., Kornhandel

Christian Martfelt

Extract. Af de Norske Told-Regnskaber pro Ao 1768 over alle indførte Korn-Vahre

Handel, Norge, 1700-tallet, Danmark-Norge, Toll, Dansk lovgivning vedk., Kornhandel

Christian Martfelt

Forklaring. Over hvor mange Korn-Vahre der til Toldstæderne Syndensfields i Norge er indført fra Danmark og Hertugdømmene udi Aaret 1769

Handel, Norge, 1700-tallet, Danmark-Norge, Toll, Dansk lovgivning vedk., Kornhandel

Christian Martfelt

Forklaring over De til Toldstæderne Syndenfields i Norge indførte Kornvahre fra Danmark og Hertugdømmene fra 1ste Jan. til ultim: July 1770

Handel, Norge, 1700-tallet, Danmark-Norge, Toll, Dansk lovgivning vedk., Kornhandel

Christian Martfelt

Extract Af de Norske Contra-Told-Bøger over de fra Danmark til de Norske Syndenfieldske Toldstæder indførte Indenrigske Vahre pro Anno 1771

Handel, Norge, 1700-tallet, Danmark-Norge, Toll, Dansk lovgivning vedk., Kornhandel

Christian Martfelt

Extract Af de Norske Contra-Told-Bøger over de fra Danmark til de Norske Syndenfieldske Toldstæder indførte Indenrigske Vahre pro Anno 1772

Handel, Norge, 1700-tallet, Danmark-Norge, Toll, Dansk lovgivning vedk., Kornhandel

Christian Martfelt

Extract og Forklaring Over hvad Trælast samt Stang-Jern og Jern-Kachelovner fra de Norske Søndenfieldske Toldstæder er udført til Danmark og Fyrstendømmene ..Aar 1770, 1771 og 1772

Handel, Norge, 1700-tallet, Danmark-Norge, Trelast, Dansk lovgivning vedk., Jernverk, Kakkelovn

Ukjent

Contract for Major og Stadts-Hauptmand Christian Friele og Medinteressentere paa Bergens Byes Consumption udi 3 de Aar fra 1765-1767 mod Aarlig Afgift 15000 Rigsd. Courant. Vedlagt en general ballance regning over consumption og fisketiende for 1765

Bergen, Privilegier, Lover, 1700-tallet, Skatt, Handel, Kjøbstedsskatt, Toll, Moms, Told vedk., Kontrakt paa Bergens bys consumption 1765-1767, Consumption, told vedk., Bergens byes consumption 1765-67