Automobilrepaationsverksteder 14


Atelier KK

[Bjørnsons gaten 11]

Vindu, Tårn, Personbil, Portal, Søyler, Garasje, Bilforretning, Sjåfør, Bilverksted, Automobilforretninger og rekvisita, Automobilgarager, Automobilrepaationsverksteder

Atelier KK

[Bjørnsons gaten 11]

Vindu, Tårn, Personbil, Portal, Garasje, Bilforretning, Sjåfør, Bilverksted, Automobilforretninger og rekvisita, Automobilgarager, Automobilrepaationsverksteder

Atelier KK

[Bjørnsons gaten 11]

Vindu, Gatelys, Personbil, Ark, Garasje, Bilforretning, Sjåfør, Bilverksted, Automobilforretninger og rekvisita, Automobilgarager, Automobilrepaationsverksteder

Atelier KK

[Bjørnsons gate 11]

Vindu, Tårn, Vei, Personbil, Telefonstolpe, Garasje, Bilforretning, Bilverksted, Automobilforretninger og rekvisita, Automobilgarager, Automobilrepaationsverksteder

Atelier KK

[Interiør fra verkstedet til Garage-kompagniet A/S]

Bilforretning, Verkstedsmaskin, Bilverksted, Auto mechanic, Bilmekaniker, Automobilrepaationsverksteder

Atelier KK

[Interiør fra verkstedet til Garage-kompagniet A/S]

Personbil, Bilforretning, Bilverksted, Auto mechanic, Bilmekaniker, Automobilrepaationsverksteder

Atelier KK

[Interiør fra verkstedet til Garage-kompagniet A7S]

Personbil, Bilforretning, Bilverksted, Automobilforretninger og rekvisita, Automobilrepaationsverksteder

Atelier KK

[Lager for reservedeler]

Hylle, Lager, Bjelke, Bilforretning, Automobilforretninger og rekvisita, Automobilgarager, Automobilrepaationsverksteder

Atelier KK

[Dankert Krohns gate 1 ca. 1921]

Vindu, Gate, Bolighus, Residential Building, Portal, Garasje, Bilverksted, Automobilgarager, Automobilrepaationsverksteder

Atelier KK

[Interiør fra verkstedet til Bergens Automobil-Compagni A/S]

Arbeider, Worker, Mann, Man, Personbil, Bilverksted, Auto mechanic, Bilmekaniker, Automobilrepaationsverksteder

Atelier KK

[Bergens Automobil-compagni A/S med 1 personbil utenfor garasjen]

Arbeider, Worker, Port, Mann, Man, Personbil, Garasje, Bilverksted, Automobilgarager, Automobilrepaationsverksteder

Atelier KK

[Eksteriør, Bilhuset A/S. Bensinstasjon, bilverksted og bilforretning]

Buss, Brostein, Personbil, Trikkeskinner, Garasje, Bilforretning, Bensinstasjon, Bilverksted, Automobilforretninger og rekvisita, Automobilrepaationsverksteder

Atelier KK

Buss, Personbil, Trikkeskinner, Telefonstolpe, Bilforretning, Bensinstasjon, Bilverksted, Automobilforretninger og rekvisita, Automobilrepaationsverksteder

Atelier KK

[Bensinsstasjon, Vestlandske Petroleumskompani, Nygårdsgaten 93]

Garasje, Bensinstasjon, Bilverksted, Automobilrepaationsverksteder, Petroleumsforretninger, Petroleumshandel