Automobilrepaationsverksteder 14


Atelier KK

[Bjørnsons gaten 11]

Personbil, Portal, Tårn, Bilverksted, Bilforretning, Vindu, Søyler, Garasje, Sjåfør, Automobilforretninger og rekvisita, Automobilgarager, Automobilrepaationsverksteder

Atelier KK

[Bjørnsons gaten 11]

Personbil, Portal, Tårn, Bilverksted, Bilforretning, Vindu, Garasje, Sjåfør, Automobilforretninger og rekvisita, Automobilgarager, Automobilrepaationsverksteder

Atelier KK

[Bjørnsons gaten 11]

Gatelys, Personbil, Bilverksted, Bilforretning, Vindu, Ark, Garasje, Sjåfør, Automobilforretninger og rekvisita, Automobilgarager, Automobilrepaationsverksteder

Atelier KK

[Bjørnsons gate 11]

Personbil, Vei, Tårn, Bilverksted, Bilforretning, Vindu, Telefonstolpe, Garasje, Automobilforretninger og rekvisita, Automobilgarager, Automobilrepaationsverksteder

Atelier KK

[Interiør fra verkstedet til Garage-kompagniet A/S]

Bilverksted, Auto mechanic, Bilmekaniker, Bilforretning, Verkstedsmaskin, Automobilrepaationsverksteder

Atelier KK

[Interiør fra verkstedet til Garage-kompagniet A/S]

Personbil, Bilverksted, Auto mechanic, Bilmekaniker, Bilforretning, Automobilrepaationsverksteder

Atelier KK

[Interiør fra verkstedet til Garage-kompagniet A7S]

Personbil, Bilverksted, Bilforretning, Automobilforretninger og rekvisita, Automobilrepaationsverksteder

Atelier KK

[Lager for reservedeler]

Hylle, Bilforretning, Lager, Bjelke, Automobilforretninger og rekvisita, Automobilgarager, Automobilrepaationsverksteder

Atelier KK

[Dankert Krohns gate 1 ca. 1921]

Portal, Bolighus, Gate, Bilverksted, Vindu, Garasje, Automobilgarager, Automobilrepaationsverksteder

Atelier KK

[Interiør fra verkstedet til Bergens Automobil-Compagni A/S]

Personbil, Arbeider, Mann, Bilverksted, Auto mechanic, Bilmekaniker, Automobilrepaationsverksteder

Atelier KK

[Bergens Automobil-compagni A/S med 1 personbil utenfor garasjen]

Personbil, Arbeider, Mann, Port, Bilverksted, Garasje, Automobilgarager, Automobilrepaationsverksteder

Atelier KK

[Eksteriør, Bilhuset A/S. Bensinstasjon, bilverksted og bilforretning]

Personbil, Buss, Bensinstasjon, Bilverksted, Bilforretning, Brostein, Trikkeskinner, Garasje, Automobilforretninger og rekvisita, Automobilrepaationsverksteder

Atelier KK

Personbil, Buss, Bensinstasjon, Bilverksted, Bilforretning, Trikkeskinner, Telefonstolpe, Automobilforretninger og rekvisita, Automobilrepaationsverksteder

Atelier KK

[Bensinsstasjon, Vestlandske Petroleumskompani, Nygårdsgaten 93]

Bensinstasjon, Bilverksted, Garasje, Automobilrepaationsverksteder, Petroleumsforretninger, Petroleumshandel