Næringsmidler 23


Hans Henrik Reusch; Jacob Worm-Müller; Otto Wilhelm Thomé

Naturen. Nr. 7, Juli 1878, 2. årgang

Geologi, Botanikk, Næringsmidler

Jacob Worm-Müller

Om Øllets Kulturhistorie med særligt hensyn til Norge og Sverige

Næringsmidler

Sophus Tromholt; Hans Henrik Reusch; Thomas Christian Thomassen; Jacob Worm-Müller; Maurice Girard

Naturen. Nr. 1, Januar 1879, 3. årgang

Astronomi, Fysikk, Kjemi, Næringsmidler, Fysiologi

Jacob Worm-Müller

Om Øllet hos de Vilde i Afrika

Næringsmidler

Hans Henrik Reusch; Maurice Girard; Carl Anton Bjerknes; Ingebrigt Severin Hagen

Naturen. Nr. 2, Februar 1879, 3. årgang

Fysikk, Kjemi, Næringsmidler, Insekter

Ingebrigt Severin Hagen

Om Mel og Brød

Næringsmidler

Hans Henrik Reusch; Carl Anton Bjerknes; Ingebrigt Severin Hagen; E. Sauvage; Jules Jamin

Naturen. Nr. 3, Mars 1879, 3. årgang

Zoologi, Fysikk, Næringsmidler, Meteorologi

Ingebrigt Severin Hagen

Om Mel og Brød

Næringsmidler

Sophus Tromholt; Hans Henrik Reusch; Carl Anton Bjerknes; Ingebrigt Severin Hagen; Jules Jamin

Naturen. Nr. 4, April 1879, 3. årgang

Astronomi, Geologi, Fysikk, Næringsmidler

Ingebrigt Severin Hagen

Om Mel og Brød

Næringsmidler

Hans Henrik Reusch; F. C. Schübeler; Karl Hesselberg; Carl Frederik Krafft; Martin Kristian Håkonson-Hansen; A. Østerbol; James Alexandersønn Grieg

Naturen. Nr. 12, Desember 1885, 9de. Aargang

Ornitologi, Næringsmidler, Meteorologi

F. C. Schübeler

Barkbrød

Næringsmidler

Fridtjof Nansen; Jørgen Brunchorst; Peter Ivar Nielsen

Naturen. Nr. 5, Mai 1887, 11. årgang

Zoologi, Botanikk, Kjemi, Næringsmidler

Ivar Andreas Nielsen

Om kunstsmør.

Kjemi, Næringsmidler

Hans Henrik Reusch; Gerhard Armauer Hansen; Jørgen Brunchorst; Jens Fredrik Schroeter; Charles Robert Drysdale; Gilbert R. Faith

Naturen. Nr. 11, November 1887, 11. årgang

Astronomi, Zoologi, Botanikk, Kjemi, Næringsmidler, Fysiologi, Sjøfart

Charles Robert Drysdale

Spirituøse drikkes indflydelse paa levealderen.

Næringsmidler

Jørgen Brunchorst; Louis Robinson

Naturen. Nr. 2, Februar 1892, 16de. Aargang

Naturvitenskap, Næringsmidler, Fysiologi

Jørgen Brunchorst

"Dronningens medicin" og kefir.

Næringsmidler

Ukjent

Mais som næringsmiddel.

Næringsmidler

Jørgen Brunchorst; Waldemar Christofer Brøgger; Thomas Georg Münster; Edvard Poulsen

Naturen. Nr.7, Juli 1893, 17de aargang

Geologi, Kjemi, Næringsmidler

Poul Edvard Poulsson

Om kaffe og om alkohol som nydelsesmidler.

Næringsmidler

Jørgen Brunchorst; E. Simonsen; Carl Fredrik Kolderup; Olaf Bidenkap; Rudolf Rosemann; H. Haupt

Naturen. Nr. 3, Mars 1904, 28de aargang

Zoologi, Geologi, Botanikk, Kjemi, Næringsmidler

Rudolf Rosemann

Om alkohol særlig som næringsstof.

Kjemi, Næringsmidler