Gravvers 19

Samlinger knyttet til Gravvers

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0659
  • ubb-ms-0751
  • ubb-ms-0812-G-9

Conrad Nicolai Schwach

”Gravsang over Stiftamtmand W. F. K. Christie”,

1849-10-21

1800-tallet, Gravsang, Gravvers

Gravsang over Stiftamtmand W. F. K. Christie

1800-tallet, Gravsang, Gravvers

Gravsang over Stiftamtmand W. F. K. Christie

1800-tallet, Gravsang, Gravvers

Johan Nordahl Brun

Johan Nordahl Bruns Betragtninger ved de Besches Grav

1700-tallet, Begravelse, Sorg, Gravvers

Det giør mig ondt for dig, min broder Jonathan ... : Sr Danchert Forman, negotiant i Bergen

1700-tallet, Begravelse, Gravvers

Sørge-blomster ... Knud Grove ...

1700-tallet, Begravelse, Gravvers

Bernt Børretzen

Betragtninger ved den i Livet velædle, høyfornemme hr. Owe Holms Grav

1800-tallet, Begravelse, Gravvers

Du grav! Du fæle skranke ... Mad. Anna Margaretha Krohn nede Jordan ... f.27/6 1749 +3/7 1768 beg. 8/7

1700-tallet, Begravelse, Gravvers

Hans Krohn

Venskabs gjen-mæle ved ... agent Hans Krohns ... liigbegegnelse 26/10 1808 ... Fra den afdødes Hen Givne

1800-tallet, Begravelse, Gravvers

Bernt Børretzen

Tanker ved Velædle, Høyfornemme hr. Johan Joachim Krohns grav

1700-tallet, Begravelse, Tale, Minnevers, Gravvers, Død

En jomfrues brude-krands ... jomfr. Anna Marria Rømmer d. 8/6 1765 beg. 17/6 ...

Dødsfall, 1700-tallet, Begravelse, Gravvers