Norske ”Gaards-Rætt” 1


Innbundet i samme bok. avskriftene: "Den Nordske Hirskraa eller Gaards-Rætt" og "Tordt Degens Forklaring offuer den Judske Lough..."

Danmark, Lovgivning, Juridisk litteratur, Jydske lov, Thor Degns forklaring over jydske lov m.m., Norske ”Gaards-Rætt”