Substratosfære 2


Alf Wollebæk; Rolf Nordhagen; Oscar Sophus Sund; Torbjørn Gaarder; Erik Bjørkdal; Hans Tambs-Lyche; Harald Egenes Lund

Naturen. Nr. 9, September 1943, 67. årgang

Meteorologi, Kulturhistorie, Biologi, Arkeologi, Substratosfære, Undervisning

Erik Bjørkdal

Substratosfæren

Meteorologi, Substratosfære