Forskaling 24


Ukjent

Grundstensnedleggelsen til Historisk Museum, 25. april 1921.

1921-04-25

Museum, Gatelys, Folkemengde, Grunnstein, Byggeplass, Flosshatt, Forskaling

Ukjent

Grundstensnedleggelsen til Historisk Museum, 25. april 1921.

1921-04-25

Museum, Gatelys, Folkemengde, Grunnstein, Byggeplass, Forskaling

Ukjent

Fylkesmand Friis Petersen nedlegger grundsteinen

1921-04-25

Museum, Gatelys, Folkemengde, Grunnstein, Byggeplass, Flosshatt, Forskaling, Fylkesmann

Ukjent

[Anleggsarbeid på Storediket]

Demning, Anleggsarbeider, Trallebane, Forskaling

Ukjent

[Bygging av reduksjonskammer]

Arbeider, Byggeplass, Grunnmur, Rør, Forskaling, El-, gass- og vannforsyning, Murstein

Ukjent

[Anleggsarbeid på Storediket]

Demning, Byggeplass, Verktøy, Brakker, Anleggsarbeider, Murearbeid, Forskaling, El-, gass- og vannforsyning

Ukjent

[Tarlebøstemmen]

Demning, Byggeplass, Anleggsarbeider, Yrkesklær, Forskaling, El-, gass- og vannforsyning

Ukjent

[Forhøyelse av inntaksdam, 1923/24]

Demning, Anleggsarbeider, Yrkesklær, Forskaling

Christian Emil Hansen

[Bygging av Luster Sanatorium]

Sykehus, Byggeplass, Tuberkulose, Sanatorium, Forskaling, Murstein

Leif Larsen

[Hansa bryggeri]

Arbeider, Byggeplass, Bryggeri, Forskaling, Armeringsjern

Gustav Emil Mohn

[Bryggen i Bergen]

By- og småsteder, Kaianlegg, Forretningsgård, Forskaling

Gustav Emil Mohn

[Bergen Slaktehus under bygging]

Sjøbod, Byggeplass, Slakteri, Forskaling

Atelier KK

[Bolighus under bygging. Nymark]

Fjell, Sykehus, Arkitekt, Mann, Byggeplass, Forskaling, Boligfelt, Arkitekter

Atelier KK

[Bolig under bygging, selvbyggerkolonien på Nymark]

Arkitekt, Mann, Byggeplass, Grunnmur, Forskaling, Arkitekter

Atelier KK

[Skrivergaten]

Arbeider, Gate, Bolighus, Byggeplass, Stillas, Trillebår, Forskaling, Sementblander

Atelier KK

[Anleggsarbeid]

Gate, Trær, Byggeplass, Trikkeskinner, Tregjerde, Mur, Kran, Telefonstolpe, Forskaling

Atelier KK

[Bergens Mekaniske verksted]

Arbeider, Skipsbygging - verftsindustri, Kran, Industriområde, Forskaling

Atelier KK

[Bergens Mekaniske verksted]

Skipsbygging - verftsindustri, Kran, Industriområde, Forskaling

Atelier KK

[Bergens Mekaniske verksted]

Skipsbygging - verftsindustri, Kran, Stillas, Industriområde, Forskaling

Norvin Reklamefoto

Helmers, E. -Olsen

1961-03-28

Byggeplass, Kran, Heisekran, Industriområde, Bygningsarbeider, Forskaling

Norvin Reklamefoto

Helmers, E. -Olsen

1961-03-28

Trematerialer, Industriområde, Forskaling

Norvin Reklamefoto

Helmers, E. -Olsen

1961-03-28

Byggeplass, Kran, Heisekran, Industriområde, Bygningsarbeider, Forskaling

Norvin Reklamefoto

Røde Kors

1953-09-12

Boligblokk, Byggeplass, Steinmur, Drabantby, Eksteriør, Arbeidsklær, Rekkehus, Forskaling

Norvin Reklamefoto

Røde Kors

1953-09-12

Boligblokk, Byggeplass, Drabantby, Forskaling