Forskaling 32


Olav Espevoll

[Byggingen av det nye Univeritetsbiblioteket i Bergen]

1959-04-07

Arbeider, Byggeplass, Forskaling

Olav Espevoll

[Byggingen av det nye Univeritetsbiblioteket i Bergen]

1959-04-07

Arbeider, Byggeplass, Gravemaskin, Forskaling

Olav Espevoll

[Byggingen av det nye Univeritetsbiblioteket i Bergen]

1959-04-07

Arbeider, Lastebil, Byggeplass, Gravemaskin, Forskaling

Olav Espevoll

[Byggingen av det nye Univeritetsbiblioteket i Bergen]

1959-04-07

Tømmer, Byggeplass, Forskaling

Olav Espevoll

[Byggingen av det nye Univeritetsbiblioteket i Bergen]

1959-05-20

Arbeider, Byggeplass, Forskaling

Olav Espevoll

[Byggingen av det nye Univeritetsbiblioteket i Bergen]

1959-05-20

Arbeider, Byggeplass, Treplank, Forskaling, Betongarbeid

Olav Espevoll

[Byggingen av det nye Univeritetsbiblioteket i Bergen]

1959-06-25

Kirke, Arbeider, Oversiktsbilde, Byggeplass, Treplank, Forskaling, Betongarbeid

Olav Espevoll

[Byggingen av det nye Univeritetsbiblioteket i Bergen]

1959-06-25

Kirke, Arbeider, Byggeplass, Treplank, Forskaling, Betongarbeid, Generator

Ukjent

Grundstensnedleggelsen til Historisk Museum, 25. april 1921.

1921-04-25

Museum, Gatelys, Folkemengde, Grunnstein, Byggeplass, Flosshatt, Forskaling

Ukjent

Grundstensnedleggelsen til Historisk Museum, 25. april 1921.

1921-04-25

Museum, Gatelys, Folkemengde, Grunnstein, Byggeplass, Forskaling

Ukjent

Fylkesmand Friis Petersen nedlegger grundsteinen

1921-04-25

Museum, Gatelys, Folkemengde, Grunnstein, Byggeplass, Flosshatt, Forskaling, Fylkesmann

Ukjent

[Anleggsarbeid på Storediket]

Anleggsarbeider, Demning, Trallebane, Forskaling

Ukjent

[Bygging av reduksjonskammer]

Arbeider, Byggeplass, Rør, Grunnmur, Forskaling, El-, gass- og vannforsyning, Murstein

Ukjent

[Anleggsarbeid på Storediket]

Brakke, Byggeplass, Anleggsarbeider, Demning, Verktøy, Murearbeid, Forskaling, El-, gass- og vannforsyning

Ukjent

[Tarlebøstemmen]

Yrkesklær, Byggeplass, Anleggsarbeider, Demning, Forskaling, El-, gass- og vannforsyning

Ukjent

[Forhøyelse av inntaksdam, 1923/24]

Yrkesklær, Anleggsarbeider, Demning, Forskaling

Christian Emil Hansen

[Bygging av Luster Sanatorium]

Sykehus, Byggeplass, Tuberkulose, Forskaling, Sanatorium, Murstein

Leif Larsen

[Hansa bryggeri]

Arbeider, Byggeplass, Bryggeri, Forskaling, Armeringsjern

Gustav Emil Mohn

[Bryggen i Bergen]

By- og småsteder, Kaianlegg, Forretningsgård, Forskaling

Gustav Emil Mohn

[Bergen Slaktehus under bygging]

Byggeplass, Sjøbod, Slakteri, Forskaling

Atelier KK

[Bolighus under bygging. Nymark]

Fjell, Mann, Sykehus, Arkitekt, Byggeplass, Forskaling, Boligfelt, Arkitekter

Atelier KK

[Bolig under bygging, selvbyggerkolonien på Nymark]

Mann, Arkitekt, Byggeplass, Grunnmur, Forskaling, Arkitekter

Atelier KK

[Skrivergaten]

Arbeider, Trillebår, Bolighus, Gate, Byggeplass, Stillas, Forskaling, Sementblander

Atelier KK

[Anleggsarbeid]

Gate, Trær, Byggeplass, Trikkeskinner, Tregjerde, Mur, Kran, Telefonstolpe, Forskaling

Atelier KK

[Bergens Mekaniske verksted]

Skipsbygging - verftsindustri, Arbeider, Kran, Industriområde, Forskaling

Atelier KK

[Bergens Mekaniske verksted]

Skipsbygging - verftsindustri, Kran, Industriområde, Forskaling

Atelier KK

[Bergens Mekaniske verksted]

Skipsbygging - verftsindustri, Kran, Stillas, Industriområde, Forskaling

Norvin Reklamefoto

Helmers, E. -Olsen

1961-03-28

Bygningsarbeider, Byggeplass, Heisekran, Kran, Industriområde, Forskaling

Norvin Reklamefoto

Helmers, E. -Olsen

1961-03-28

Trematerialer, Industriområde, Forskaling

Norvin Reklamefoto

Helmers, E. -Olsen

1961-03-28

Bygningsarbeider, Byggeplass, Heisekran, Kran, Industriområde, Forskaling

Norvin Reklamefoto

[Adolph Bergs vei]

1953-09-12

Boligblokk, Arbeidsklær, Byggeplass, Steinmur, Drabantby, Eksteriør, Forskaling, Rekkehus

Norvin Reklamefoto

[Adolph Bergs vei]

1953-09-12

Boligblokk, Byggeplass, Drabantby, Forskaling