Dagboksopptegnelser 14

Samlinger knyttet til Dagboksopptegnelser

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

 • ubb-ms-0005
 • ubb-ms-0092
 • ubb-ms-0157
 • ubb-ms-0159
 • ubb-ms-0174
 • ubb-ms-0184
 • ubb-ms-0191
 • ubb-ms-0192
 • ubb-ms-0234
 • ubb-ms-0251
 • ubb-ms-0287
 • ubb-ms-0398
 • ubb-ms-0469
 • ubb-ms-0557
 • ubb-ms-0604
 • ubb-ms-0605
 • ubb-ms-0615
 • ubb-ms-0616
 • ubb-ms-0718
 • ubb-ms-0726
 • ubb-ms-0751
 • ubb-ms-0777-L
 • ubb-ms-0807
 • ubb-ms-0811-F-2
 • ubb-ms-0811-c-g
 • ubb-ms-0811-c-i
 • ubb-ms-0811-c-j
 • ubb-ms-0812-A-6
 • ubb-ms-0812-A-7
 • ubb-ms-0812-A-8
 • ubb-ms-0840
 • ubb-ms-0846-e
 • ubb-ms-0853
 • ubb-ms-1089
 • ubb-ms-1945
 • ubb-ms-1977

William Davidson

Wm. Davidson’s Bloody Journal, 3/12-1788 – 6/9 1789.

1700-tallet, Reiseskildringer, Russland, England, England vedk., Krigshistorie, Søvæsen vedk., Dagboksopptegnelser, Sjørøveri, Avskriftssamling fra 16- og 17-tallet, Tyrkia, Journal of a priveteer, Pirater, Sjørøvertokt, Kapervirksomhet

Journal og Beskrivelse over Hans Kongl. Mayest: Kong Christian den VI til Dannemarck og Norge etc. etc. og Dronning Sophia Magdalena med Frue Moder Margrevinde Sophia Christiana deres foretagende Reise til Kongeriget Norge Ao. 1733.

Reiseskildringer, Topografi, Tegninger (og illustrationer), Dagboksopptegnelser, Danmark, Journal over Christian VI reise i Noreg 1733

Hans Hansen Lillienskiold

Hans Hansen Lillienskiolds Journal ført paa en Reise fra Bergen til Rom 1668 – 1670.

Kulturhistorie, Reiseskildringer, Reiser, Reise, 1600-tallet, Topografi, Europa, Tegninger (og illustrationer), Historisk-antikvariske skrifter, Dagboksopptegnelser, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Sverrige vedk., Reiser i utlandet vedk., Dannelsesreise, Italien vedk., Studier, Journal, paa en reise fra Bergen-Rom, 1668-70, Lillienskjolds reise-journal Bergen til Rom 1668-1670

Udtog av Magister Absalon Pedersen Beyers Protocoll, udskrevet av Cancellieraad og Borgermester Hilbrandt Meyer udi Bergen, den 30 Augusti Aar 1780. Med fortale av Meyer.

Bergen, Historie, Excerpter, Excerpt-bøker for W. F. K. Christie, Utdrag, Dagboksopptegnelser, Bergens capitelsbok (Abs. Beyer)

Chronologia Danica Manuscriptum sive Skibbyense.

Religioner, Religion, Historie, Dagboksopptegnelser, Danmark

Optegnelser i Tiden 1768 - 1777 av Andreas Christie, Kapellan til Sunds Prestegjeld, Nordhordlen.

Brev, Bergen, Kulturhistorie, Reiseskildringer, Personalhistorie (optegnelser), Diplomer, Historisk-antikvariske skrifter, Skrifter av blandet indhold, Dagboksopptegnelser, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Genealogi vedk., Slegtsoptegnelser, Optegnelser av Andreas Christie i tiden 1768–1776

Ortus et occasus rerum Nidrosiensium cum singularissimis casibus etaccidentibus ab anno 1670 ad 1707. (Av Melchior Augustinusen, Sogneprest til Meldalen).

Religioner, Religion, Historie, Kirkehistorie, Dagboksopptegnelser, Norske videskabers selskab (i Trondhjem), Trondhjems videnskapsselsk. vedk. (Det norske Videnskabers Selskab)

Henrich Larsen Scavenius

Manuskript fra Begyndelsen av 17-tallet

Prest, 1700-tallet, Kulturhistorie, Religioner, Religion, Norge, Teologi, 1600-tallet, Kirkehistorie, Excerpter, Excerpt-bøker for W. F. K. Christie, Utdrag, Eksamenstestimonier, Skrifter av blandet indhold, Dagboksopptegnelser, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Embetsmann, Testimonia publica quorundam rectorum, ca. 1685 – 1702, Sogneprest, Presteoffer i Gjerstad, Risør, Søndeled og Heien, 1710–14, Gjerstad sognekalds indtægter

[Diverse historiske dokumenter, blant annet W.F.K. Christies dagbok fra Eidsvoll 1814]

Sang, Brev, Bergen, Kulturhistorie, Religioner, Religion, Musikk, Historie, Dikt, Poesi, Religiøse skrifter m.m., Foreninger og selskaper etc. ang., Skrifter av blandet indhold, Sang, kirkelig, Kristiania, Dagboksopptegnelser, Epilog av Pavels 1814, Dagbok, Christies dagbøker, Kantate over Claus Fasting, Christies manuskripter

[W. F. K. Christie: dagbøker 1823-1848]

Kulturhistorie, Reiseskildringer, Arkeologi, Historisk-antikvariske skrifter, Bergens stift, Bergens stift vedk., Dagboksopptegnelser, Dagbok, Christies dagbøker, Christies manuskripter, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Trondhjems stift, Reiser i utlandet vedk.

Peter Stuwitz

Peter Stuwitz's Dagbok, ført i Kristiania fra 19/10 1831-23/11 1832.

Bergen, Kulturhistorie, Dagboksopptegnelser, Dagbok, Christies dagbøker, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Illustratør

Wilhelm Frimann Koren Christie

Quodlibet-papirer. Diverse småbidrag av medlemmer av Quodlibet til møtene. 36

1822

1800-tallet, Quodlibet, Dagboksopptegnelser

Brevsamling

Reiseskildringer, Dagboksopptegnelser