Dagboksoptegnelser 9

Samlinger knyttet til Dagboksoptegnelser

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

 • ubb-ms-0005
 • ubb-ms-0087
 • ubb-ms-0092
 • ubb-ms-0127
 • ubb-ms-0135
 • ubb-ms-0141
 • ubb-ms-0157
 • ubb-ms-0159
 • ubb-ms-0174
 • ubb-ms-0184
 • ubb-ms-0191
 • ubb-ms-0192
 • ubb-ms-0234
 • ubb-ms-0251
 • ubb-ms-0287
 • ubb-ms-0354
 • ubb-ms-0398
 • ubb-ms-0469
 • ubb-ms-0557
 • ubb-ms-0604
 • ubb-ms-0605
 • ubb-ms-0615
 • ubb-ms-0616
 • ubb-ms-0718
 • ubb-ms-0726
 • ubb-ms-0751
 • ubb-ms-0777-L
 • ubb-ms-0807
 • ubb-ms-0811-F-2
 • ubb-ms-0811-c-g
 • ubb-ms-0811-c-i
 • ubb-ms-0811-c-j
 • ubb-ms-0812-A-6
 • ubb-ms-0812-A-7
 • ubb-ms-0812-A-8
 • ubb-ms-0840
 • ubb-ms-0846-e
 • ubb-ms-0853
 • ubb-ms-1089
 • ubb-ms-1945
 • ubb-ms-1977

William Davidson

Wm. Davidson’s Bloody Journal, 3/12-1788 – 6/9 1789.

Reisebeskrivelser, Reiseskildringer, Russland, 1700-tallet, Søvæsen vedk., Dagboksoptegnelser, Sjørøveri, Avskriftssamling fra 16- og 17-tallet, Tyrkia, England vedk., Journal of a priveteer, Krigshistorie, Pirater, Sørøvertogt, Kapervirksomhet

Journal og Beskrivelse over Hans Kongl. Mayest: Kong Christian den VI til Dannemarck og Norge etc. etc. og Dronning Sophia Magdalena med Frue Moder Margrevinde Sophia Christiana deres foretagende Reise til Kongeriget Norge Ao. 1733.

Reisebeskrivelser, Reiseskildringer, Topografi, Tegninger (og illustrationer), Dagboksoptegnelser, Danmark vedk., Journal over Christian VI reise i Noreg 1733

Hans Hansen Lillienskiold

Hans Hansen Lillienskiolds Journal ført paa en Reise fra Bergen til Rom 1668 – 1670.

Kulturhistorie, Reisebeskrivelser, Reiseskildringer, 1600-tallet, Topografi, Europa, Tegninger (og illustrationer), Historisk-antikvariske skrifter, Dagboksoptegnelser, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Sverrige vedk., Reiser i utlandet vedk., Dannelsesreise, Reise, Italien vedk., Studier, Journal, paa en reise fra Bergen-Rom, 1668-70, Lillienskjolds reise-journal Bergen til Rom 1668-1670

Henrich Larsen Scavenius

Manuskript fra Begyndelsen av 17-tallet

Prest, Kulturhistorie, 1700-tallet, Norge, Teologi, 1600-tallet, Religion, Kirkehistorie, Excerpter, Eksamenstestimonier, Skrifter av blandet indhold, Dagboksoptegnelser, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Embetsmann, Testimonia publica quorundam rectorum, ca. 1685 – 1702, Sogneprest, Presteoffer i Gjerstad, Risør, Søndeled og Heien, 1710–14, Gjerstad sognekalds indtægter

[Diverse historiske dokumenter, blant annet W.F.K. Christies dagbok fra Eidsvoll 1814]

Kulturhistorie, Brev, Musikk, Historie, Dikt, Sang, Poesi, Religion, Religiøse skrifter m.m., Foreninger og selskaper etc. ang., Bergen vedk, Skrifter av blandet indhold, Sang, kirkelig, Kristiania vedk., Christies dagbøker, Dagboksoptegnelser, Epilog av Pavels 1814, Musik vedk., Kantate over Claus Fasting, Christies manuskripter

[W. F. K. Christie: dagbøker 1823-1848]

Kulturhistorie, Reisebeskrivelser, Reiseskildringer, Arkeologi, Historisk-antikvariske skrifter, Bergens stift vedk., Christies dagbøker, Dagboksoptegnelser, Christies manuskripter, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Trondhjems stift, Reiser i utlandet vedk.

Wilhelm Frimann Koren Christie

Quodlibet-papirer. Diverse småbidrag av medlemmer av Quodlibet til møtene. 36

1822

1800-tallet, Quodlibet, Dagboksoptegnelser

Brevsamling

Reisebeskrivelser, Reiseskildringer, Dagboksoptegnelser