Kaffeforretninger 12


Ukjent

[Te- og kaffeforretning]

Kvinne, Woman, Butikk, Shop, Kaffeforretninger, Ekspeditør, Kaffeboks, Butikkinteriør, Disk, Tehandel

Atelier KK

[B. Friele & Sønner. Valsengården nr.6, Tonninggården 7, 9, 11]

Sjøbod, Lekter, Vindeark, Kaffebrenneri, Kaffeforretninger, Kaffebrænderier

Atelier KK

[B. Friele & Sønner A/S. Valsengården 6, Tonninggården 7,9,11]

Fiskebåt, Sjøbod, Lekter, Vindeark, Kaffebrenneri, Kaffeforretninger, Kaffebrænderier

Atelier KK

[Sjøboder som tilhører B. Friele & Sønner. Valsengården 6, Tonninggården 7,9,11]

Fiskebåt, Sjøbod, Lekter, Vindeark, Kaffebrenneri, Kaffeforretninger, Kaffebrænderier

Atelier KK

[Sjøboder som tilhører B. Friele & Sønner. Valsengården 6, Tonninggården 7,9,11]

Fiskebåt, Sjøbod, Lekter, Vindeark, Kaffebrenneri, Kaffeforretninger, Kaffebrænderier

Atelier KK

[Sjøboder som tilhører B. Friele & Sønner. Valsengården 6, Tonninggården 7,9,11]

Fiskebåt, Sjøbod, Lekter, Vindeark, Kaffebrenneri, Kaffeforretninger, Kaffebrænderier

Atelier KK

[Eksteriør B. Friele & Sønner]

Arkitektur og byggeskikk, Bygninger, Forretningsgård, Lekter, Kaffebrenneri, Kaffeforretninger

Atelier KK

[Eksteriør H.C. Krohn]

Arkitektur og byggeskikk, Arbeider, Worker, Bygninger, Næringsbygg, Forretningsgård, Lekter, Kaffeforretninger

Atelier KK

[Eksteriør H.C. Krohn]

Arkitektur og byggeskikk, Arbeider, Worker, Bygninger, Båt, Boat, Næringsbygg, Forretningsgård, Lekter, Kaffeforretninger

Atelier KK

[Eksteriør H.C. Krohn]

Arkitektur og byggeskikk, Bygninger, By- og småsteder, Cities and villages, Dampskip, Båt, Boat, Næringsbygg, Forretningsgård, Lekter, Kaffeforretninger

Atelier KK

[Eksteriør H.C. Krohn]

Arkitektur og byggeskikk, Arbeider, Worker, Bygninger, By- og småsteder, Cities and villages, Dampskip, Båt, Boat, Lastebil, Næringsbygg, Forretningsgård, Lekter, Kaffeforretninger

Atelier KK

[Boks og spann, Bjørneseths Kaffe]

Reklamefoto, Kaffebrenneri, Kaffeforretninger, Kaffeboks