Utvandrere 24


Svend Knudsen Lothe

Gjenpart av Amerikabrev d. Chicago 10. juli 1838, fra Svend Knudsen Lothe til Sjur Knudsen i Hardanger

1838-07-10

Pionerliv, Emigrasjon, Utvandrere, Emigranthistorie, Utvandring, Utvandring til Amerika, Norsk-amerikanere

Brynnile Leqve

Utdrag av Amerika-brev, d. Wysta Iowa County in Wisconsin 8. des. 1841, fra Brynnile Leqve til foreldre, søsken, venner og pårørende i Granvin,Hardanger

1838-07-10

Pionerliv, Emigrasjon, Utvandrere, Emigranthistorie, Utvandring, Utvandring til Amerika, Norsk-amerikanere

Svend Knudsen Lothe

Amerikabrev d. Chicago 10. juli 1838, fra Svend Knudsen Lothe til Sjur Knudsen i Hardanger

1838-07-10

Pionerliv, Emigrasjon, Utvandrere, Emigranthistorie, Utvandring, Utvandring til Amerika, Norsk-amerikanere

Haakon Shetelig

Aandsvidenskapen i Norge

Vitenskap, Pionerliv, Emigrasjon, Utvandrere, Emigranthistorie, Utvandring til Amerika, Norsk-amerikanere

Ole Johnsen

Brev til Johannes C. Skaasim, Balestrand, fra Ole Johnsen, Madison, Wisconsin, 6. desember 1854,

1854-12-06

Pionerliv, Emigrasjon, Utvandrere, Emigranthistorie, Utvandring, Utvandring til Amerika, Norsk-amerikanere

Peder Nielson Rødbotten

Til ”kjere broder og syster”, fra Peder Nielson Rødbotten, Arendal (?),Minnesota, datert Pent Creek den 25. (?) februar 1864

1864-02-25

Pionerliv, Emigrasjon, Utvandrere, Emigranthistorie, Utvandring, Utvandring til Amerika, Norsk-amerikanere

Peder Nielson Rødbotten

Til ”kjære søskende Johanes og Helga”, fra Peder Nielson Rødbotten Renwell, Minnesota, den 5. desember (18)94

1894-12-05

Pionerliv, Emigrasjon, Utvandrere, Emigranthistorie, Utvandring, Utvandring til Amerika, Norsk-amerikanere

Martin Birkeland

Velkomenhelsingar norskamerikanarar

Pionerliv, Emigrasjon, Utvandrere, Emigranthistorie, Utvandring til Amerika, Norsk-amerikanere

K. Langeland

Amerikabrev. Avskrift av brev, d. Yorkvell 13 . april 1845 fra K. Langeland til hans mor

1845-04-13

Pionerliv, Emigrasjon, Utvandrere, Emigranthistorie, Utvandring, Utvandring til Amerika, Norsk-amerikanere

Johannes Sundvor; Just Bing; Christian Hiortaas; R. M. Rasmusen

Det Genealogiske Bureau. Info-skriv om slektsforskning

1912-09-18

Pionerliv, Emigrasjon, Utvandrere, Emigranthistorie, Utvandring til Amerika, Norsk-amerikanere, Slektsgranskning

Nils B. Skavang

Brev

1951-07-05

Pionerliv, Emigrasjon, Utvandrere, Emigranthistorie, Utvandring, Utvandring til Amerika, Norsk-amerikanere

Postkort

1958-01-19

Pionerliv, Emigrasjon, Utvandrere, Emigranthistorie, Utvandring, Utvandring til Amerika, Norsk-amerikanere

Marthinius A. Strand

Brev

1954-04-14

Pionerliv, Emigrasjon, Utvandrere, Emigranthistorie, Utvandring, Utvandring til Amerika, Norsk-amerikanere

Marthinius A. Strand

Brev

1959-09-10

Pionerliv, Emigrasjon, Utvandrere, Emigranthistorie, Utvandring, Utvandring til Amerika, Norsk-amerikanere

Marthinius A. Strand

Brev

1960-11-25

Pionerliv, Emigrasjon, Utvandrere, Emigranthistorie, Utvandring, Utvandring til Amerika, Norsk-amerikanere

Lloyd Hustvedt

Brev

1961-07-18

Pionerliv, Emigrasjon, Utvandrere, Emigranthistorie, Utvandring, Utvandring til Amerika, Norsk-amerikanere

Andreas J. Moe

Brev

1961-08-10

Pionerliv, Emigrasjon, Utvandrere, Emigranthistorie, Utvandring, Utvandring til Amerika, Norsk-amerikanere

Andreas J. Moe

Brev

1961-08-17

Pionerliv, Emigrasjon, Utvandrere, Emigranthistorie, Utvandring, Utvandring til Amerika, Norsk-amerikanere

Andreas J. Moe

Brev

1961-08-24

Pionerliv, Emigrasjon, Utvandrere, Emigranthistorie, Utvandring, Utvandring til Amerika, Norsk-amerikanere

Andreas J. Moe

Brev

1961-09-01

Pionerliv, Emigrasjon, Utvandrere, Emigranthistorie, Utvandring, Utvandring til Amerika, Norsk-amerikanere

Andreas J. Moe

Brev

1961-10-02

Pionerliv, Emigrasjon, Utvandrere, Emigranthistorie, Utvandring, Utvandring til Amerika, Norsk-amerikanere

Andreas J. Moe

Brev

1961-10-05

Pionerliv, Emigrasjon, Utvandrere, Emigranthistorie, Utvandring, Utvandring til Amerika, Norsk-amerikanere

Andrew A. Veblen

Tale ved Valdris-Stevne i Como Park, St. Paul, den 8de September 1901.

Pionerliv, Emigrasjon, Utvandrere, Emigranthistorie, Utvandring, Utvandring til Amerika, Norsk-amerikanere, Bygdelag

Johannes Sundvor

Stam-tavle for en norsk-amerikansk gren af Kjosaas-ætten

Pionerliv, Emigrasjon, Utvandrere, Emigranthistorie, Utvandring, Utvandring til Amerika, Norsk-amerikanere, Emigrant, Kjosaas-slekten, Slektsgranskning