Kirkevinduer 3


Lorentz Diderich Klüwer

Antiqvariske Iagtagelser paa en Reise gjennem Dele af det norden- og søndemfjeldske Norge i Aaret 1823.

Tegninger, Antikvariske opptegnelser, Tønsberg, Prestegjeld, Antikvariske tegninger, Kirke, Kirker, Kirkevinduer, Kors, Gravsteiner, Drikkehorn, Kristendom

I.C. Dahl

Tegning av kapellvindu, I.C. Dahl 31. desember 1849.

1849-12-31

1800-tallet, Arkitektur, Tegninger, Kirke, Kirker, Kirkevinduer

Fotografier og tegninger, der har tilhørt W. H. Christie.

Fotografier, Tegninger (og illustrationer), Glasmalerier, Mynt, myntfunn, myntkatalog, Kirkevinduer