Veier 2

Samlinger knyttet til Veier

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0777-D
  • ubb-ms-0777-L
  • ubb-ms-1027-V

Christopher Johannes Hammer

Instrux og almindelige Regler, hvorefter Landeveyene og Broerne udi Bergen Stift skal arbeydes

Bro, Lover, 1700-tallet, Brobygging, Veier, Samfærdsel

Christian Magnus Falsen

Udkast til en Lov angaaende Veivæsenet i Norge

Strafferett, Norge, Veier, Samfærdsel, Forbrytelser, Norske Lover, Straffelov, Domstole