Oljefat 15


Bjørn Berland

Røking av fisk. Tano. 25.4.64

1964-04-25

Fisk, Fargefotografi, Mann, Lysbilde, 35 mm, Oljefat, Røykeovn

Gustav Brosing

Sandviksboder

1957-08-12

Kaianlegg, Oljefat, Sjøbod, Trebygning, Flettet korg

Gustav Brosing

Nordnes. Fra Hellandsgården til Skoltegrunnen.

Skip, By- og småsteder, Kaianlegg, Oljefat, Sjøbod, Havnebod, Tønne

Gustav Brosing

Skoltegrunnskaien

Skip, Krigsskip, By- og småsteder, Kaianlegg, Oljefat, Kran, Landgang

Gustav Brosing

Nordnes. Hellandsgården.

Gatelys, By- og småsteder, Oljefat, Trehusbebyggelse by, Sjøbod, Forretningsgård, Trapp

Atelier KK

Fra utskipningskaien til A/S Den Norske Superfosfatfabrik, Knarrevik ca. 1918

Kaianlegg, Oljefat, Kran, Lasteskip, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk

Atelier KK

[Interiør fra International Composition & Farvefabrik A/S]

Oljefat, Tønne, Verkstedsmaskin, Malingfabrikk, Farvevarefabrikker

Atelier KK

[Interiør fra International Composition & Farvefabrik]

Oljefat, Tønne, Verkstedsmaskin, Malingfabrikk, Farvevarefabrikker

Atelier KK

[Giertsens Skibshandel]

Arbeider, Oljefat, Sixpence, Arbeidsklær, Herrehatt, Ubåt, Polarekspedisjon, Blikkspann

Atelier KK

[Giertsens Skibshandel]

Oljefat, Ubåt, Polarekspedisjon

Atelier KK

[Giertsens Skibshandel]

Arbeider, Oljefat, Sixpence, Arbeidsklær, Herrehatt, Ubåt, Polarekspedisjon

Atelier KK

[Giertsens Skibshandel]

Oljefat, Ubåt, Polarekspedisjon

Atelier KK

[Giertsens Skibshandel]

Oljefat, Ubåt, Polarekspedisjon, Blikkspann

Atelier KK

Bensinstasjon i Øystese

1954-10-20

Interiør og innredning, Kanne, Oljefat, Bensinstasjon

Atelier KK

Norsk Brændselolje A/S

Kaianlegg, Oljefat, Sixpence, Fartøy, Arbeidsklær, Marineuniform, Tankbil, Luftputebåt