Oljefat 18


Bjørn Berland

Røking av fisk. Tano. 25.4.64

1964-04-25

Fisk, Mann, Fargefotografi, Lysbilde, 35 mm, Oljefat, Røykeovn

Gustav Brosing

Sandviksboder

1957-08-12

Kaianlegg, Oljefat, Sjøbod, Trebygning, Flettet korg

Gustav Brosing

Nordnes. Fra Hellandsgården til Skoltegrunnen.

Skip, By- og småsteder, Kaianlegg, Oljefat, Sjøbod, Havnebod, Tønne

Gustav Brosing

Skoltegrunnskaien

Skip, By- og småsteder, Krigsskip, Kaianlegg, Oljefat, Kran, Landgang

Gustav Brosing

Nordnes. Hellandsgården.

Gatelys, By- og småsteder, Trehusbebyggelse by, Oljefat, Sjøbod, Forretningsgård, Trapp

Atelier KK

Fra utskipningskaien til A/S Den Norske Superfosfatfabrik, Knarrevik ca. 1918

Kaianlegg, Oljefat, Kran, Lasteskip, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk

Atelier KK

[Interiør fra International Composition & Farvefabrik A/S]

Oljefat, Tønne, Verkstedsmaskin, Malingfabrikk, Farvevarefabrikker

Atelier KK

[Interiør fra International Composition & Farvefabrik]

Oljefat, Tønne, Verkstedsmaskin, Malingfabrikk, Farvevarefabrikker

Atelier KK

[Giertsens Skibshandel]

Arbeider, Arbeidsklær, Oljefat, Sixpence, Herrehatt, Ubåt, Polarekspedisjon, Blikkspann

Atelier KK

[Giertsens Skibshandel]

Oljefat, Ubåt, Polarekspedisjon

Atelier KK

[Giertsens Skibshandel]

Arbeider, Arbeidsklær, Oljefat, Sixpence, Herrehatt, Ubåt, Polarekspedisjon

Atelier KK

[Giertsens Skibshandel]

Oljefat, Ubåt, Polarekspedisjon

Atelier KK

[Giertsens Skibshandel]

Oljefat, Ubåt, Polarekspedisjon, Blikkspann

Atelier KK

[Utstillingsbrakke e.l.]

Kvinne, By- og småsteder, Brakke, Utstilling, Mann, Oljefat, Innrammede bilder

Atelier KK

[Interiør fabrikk]

Interiør, Arbeider, Fabrikk, Industribygning, Oljefat, Stige, Industri og Håndverk, Tank

Atelier KK

[Skålevik]

Bygninger, Snø, Båt, Vinter, Kaianlegg, Oljeraffineri, Oljetank, Oljeindustri, Oljefat, Tankanlegg, Oljeselskap

Atelier KK

Bensinstasjon i Øystese

1954-10-20

Interiør, Bensinstasjon, Kanne, Oljefat

Atelier KK

Norsk Brændselolje A/S

Kaianlegg, Arbeidsklær, Oljefat, Sixpence, Fartøy, Marineuniform, Tankbil, Luftputebåt