Foredrag 5

Samlinger knyttet til Foredrag

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0163
  • ubb-ms-0178
  • ubb-ms-0392
  • ubb-ms-0406
  • ubb-ms-0439
  • ubb-ms-0441
  • ubb-ms-0501

Christian Magnus Falsen

Om de høye Rigsembeder Drost, Marsk, Kantsler, Hofmester, Admiral og Skatmester.

Foredrag, Norge, Historie, Historisk-antikvariske skrifter, Norgeshistorie, Admiral, Skatmester, Kantsler, Riksembeder, Hofmester, Drost

Christian Magnus Falsen

Om den sande og falske Handelsaand. Et foredrag holdt 1812.

1800-tallet, Foredrag, Norge, Handel vedk., Handelshistorie, Taler og foredrag, Handelsaand

Anton Wilhelm Brøgger

Brev fra A. W. Brøgger til Haakon Shetelig. 1936.

1936-04-19

Foredrag, Brev, Tyskland

Anton Wilhelm Brøgger

Brev fra A. W. Brøgger til Haakon Shetelig. 1936.

1936-09-17

Foredrag, Brev

Haakon Shetelig

Brev fra Haakon Shetelig til A. W. Brøgger. 1936.

1936-01-30

Foredrag, Brev