Foredrag 6

Samlinger knyttet til Foredrag

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0163
  • ubb-ms-0178
  • ubb-ms-0392
  • ubb-ms-0406
  • ubb-ms-0439
  • ubb-ms-0441
  • ubb-ms-0501

Knud Knudsen

[Bergens Museum]

Interiør, Museum, Foredrag, Folkemengde, Publikum, Aula, Sal

Christian Magnus Falsen

Om de høye Rigsembeder Drost, Marsk, Kantsler, Hofmester, Admiral og Skatmester.

Foredrag, Norge, Historie, Historisk-antikvariske skrifter, Norgeshistorie, Admiral, Skatmester, Kantsler, Riksembeder, Hofmester, Drost

Christian Magnus Falsen

Om den sande og falske Handelsaand. Et foredrag holdt 1812.

1800-tallet, Foredrag, Norge, Handel, Handelshistorie, Taler og foredrag

Anton Wilhelm Brøgger

Brev fra A. W. Brøgger til Haakon Shetelig. 1936.

1936-04-19

Brev, Foredrag, Tyskland

Anton Wilhelm Brøgger

Brev fra A. W. Brøgger til Haakon Shetelig. 1936.

1936-09-17

Brev, Foredrag

Haakon Shetelig

Brev fra Haakon Shetelig til A. W. Brøgger. 1936.

1936-01-30

Brev, Foredrag