Bladekspeditioner 24


Atelier KK

[Nygårdsgaten 5 ca. 1921]

Vindu, Avis, Balkong, Trikkeskinner, Ark, Sveitserstil, Ungdom, Bladekspeditioner

Atelier KK

[Interiør fra setteriet til Bergens Tidende ca. 1921]

Arbeider, Avis, Taklampe, Settekasse, Bladekspeditioner

Atelier KK

[Interiør fra setteriet til Bergens Tidende ca. 1921]

Arbeider, Avis, Settekasse, Bladekspeditioner

Atelier KK

[Interiør fra Bergens Tidendes lokaler ca. 1921]

Arbeider, Avis, Trykkpresse, Bladekspeditioner

Atelier KK

[Nygårdsgaten 5 ca. 1921]

Arbeider, Avis, Trykkpresse, Bladekspeditioner

Atelier KK

[Interiør fra Bergens Tidendes lokaler ca. 1921]

Arbeider, Avis, Trykkeri, Bladekspeditioner

Atelier KK

[Interiør fra Bergens Tidende ca. 1921]

Vindu, Arbeider, Avis, Trykkeri, Bladekspeditioner

Atelier KK

[Interiør fra setteriet til Bergens Tidende ca. 1921]

Arbeider, Avis, Bladekspeditioner, Setteri

Atelier KK

[Interiør, trolig fra Bergens Tidende]

Arbeider, Avis, Trykkeri, Bladekspeditioner

Atelier KK

[Parti fra Nygårdsgaten med Johanneskirken i bakgrunnen ca. 1921]

Avis, Gate, Katolsk kirke, Oversiktsbilde, Skole, Bolighus, Klokketårn, Skoler, Bladekspeditioner

Atelier KK

[Nygårdsgaten ved Bergens Tidende]

Avis, Gate, Hage, Bolighus, Brostein, Trikkeskinner, Telefonstolpe, Klokketårn, Bladekspeditioner

Atelier KK

["Dagen", Sparebankgaten 4 med mennesker på gaten]

Gatelys, Kvinne, Fotomodell, Barn, Avis, Gate, Mann, Brostein, Trykkeri, Bladekspeditioner

Atelier KK

[Interiør fra trykkeri]

Avis, Trykkeri, Boktrykkerier, Trykkpresse, Bladekspeditioner

Atelier KK

[Bergens Aftenblads hus, Kaigaten]

Avis, Mann, Tre, Brakker, Bladekspeditioner

Atelier KK

[Bergens Aftenblads hus, Kaigaten]

Avis, Mann, Tre, Brakker, Bladekspeditioner

Atelier KK

[Vegg med utstilling av forsider på lokalaviser og blader; ca. 50 stk.]

1927-12-02

Utstilling, Avis, Bladekspeditioner

Atelier KK

[Interiør fra trykkeriet til Bergens Aftenblad]

1928-02-21

Avis, Trykkpresse, Bladekspeditioner

Atelier KK

[Interiør fra ekspedisjonen i Bergens Aftenblad desember 1929]

Kvinne, Kvinner i arbeid, Avis, Telefon, Skranke, Bladekspeditioner

Atelier KK

[Interiør fra kontor i Bergens Aftenblad desember 1929]

Kontor, Kvinne, Kvinner i arbeid, Avis, Telefon, Skrivebord, Regnemaskin, Bladekspeditioner

Atelier KK

[Interiør, sal med kvinner med skrivemaskiner]

Kvinne, Kvinner i arbeid, Avis, Mann, Skrivemaskin, Bladekspeditioner

Atelier KK

[Interiør, sal med kvinner med skrivemaskiner]

Kvinne, Kvinner i arbeid, Avis, Mann, Skrivemaskin, Bladekspeditioner

Atelier KK

[Interiør fra ekspedisjonen i Bergens Tidende]

Stol, Kvinne, Kvinner i arbeid, Avis, Mann, Skranke, Bladekspeditioner

Atelier KK

[Interiør fra ekspedisjonen til Bergens Tidende]

Kvinne, Kvinner i arbeid, Avis, Mann, Skranke, Bladekspeditioner

Atelier KK

[Interiør fra ekspedisjonen i Bergens Tidende]

Kvinne, Kvinner i arbeid, Avis, Mann, Skranke, Bladekspeditioner