Vitenskap 31


Ukjent

[Tyske vitenskapsmenn]

Universitet og forskning, Gruppeportrett, Vitenskapshistorie, Vitenskap

Atelier KK

Engelske Videnskabsmend

Museum, Kvinne, Gruppeportrett, Mann, Vitenskap, Forskning, Gruppe, Brostein

Det kongelige Norske Videnskabers – Selskabs Antiqvitets Fortegnelse med Alphabetisk Register

1800-tallet, Vitenskap, Norge, Foreninger og selskaper etc. ang., Kataloger (registre, fortegnelser o. l.), Norske videskabers selskab (i Trondhjem), Trondhjems videnskapsselskap. (Det norske Videnskabers Selskab), Stamboksblad, Det kongelige norske videnskabers selskab, Oldsaker, Antikvitetssamling, Antikviteter

Jacob Neumann

Antegnelser - væsentlig Antikvariske 1

1800-tallet, Bergen, Vitenskapshistorie, Vitenskap, Historie, Historisk-antikvariske notater

Jacob Neumann

Antegnelser - væsentlig Antikvariske 2

1800-tallet, Bergen, Vitenskapshistorie, Vitenskap, Historie, Historisk-antikvariske notater

Jacob Neumann

Antegnelser - væsentlig Antikvariske 3

1800-tallet, Bergen, Vitenskapshistorie, Vitenskap, Historie, Historisk-antikvariske notater

Jacob Neumann; Schive

Antegnelser - væsentlig Antikvariske 4: Okularkart

1800-tallet, Bergen, Vitenskapshistorie, Vitenskap, Historie, Historisk-antikvariske notater

Ole Elias Holck

Antegnelser - væsentlig Antikvariske 5

1829-09-02

1800-tallet, Bergen, Vitenskapshistorie, Vitenskap, Historie, Historisk-antikvariske notater

Johan Grøn Lund

Antegnelser - væsentlig Antikvariske 6

1836-05-06

1800-tallet, Bergen, Vitenskapshistorie, Vitenskap, Historie, Historisk-antikvariske notater

Anders Welle

Antegnelser - væsentlig Antikvariske 7

1839-11-29

1800-tallet, Bergen, Vitenskapshistorie, Vitenskap, Historie, Historisk-antikvariske notater

Ukjent

Antegnelser - væsentlig Antikvariske 8

1800-tallet, Bergen, Vitenskapshistorie, Vitenskap, Historie, Historisk-antikvariske notater

Anders Welle

Antegnelser - væsentlig Antikvariske 9

1800-tallet, Bergen, Vitenskapshistorie, Vitenskap, Historie, Historisk-antikvariske notater

Johan Grøn Lund

Antegnelser - væsentlig Antikvariske 10

1800-tallet, Bergen, Vitenskapshistorie, Vitenskap, Historie, Historisk-antikvariske notater

Christopher Andreas Holmboe

Antegnelser - væsentlig Antikvariske 11: To Guldmynter i Bergens Museum

1800-tallet, Bergen, Vitenskapshistorie, Vitenskap, Historie, Historisk-antikvariske notater

Christopher Andreas Holmboe

Antegnelser - væsentlig Antikvariske 12: Nordiske Guldbracteater

1800-tallet, Vitenskapshistorie, Vitenskap, Gull, Historie, Historisk-antikvariske notater, Oldtiden

Antegnelser - væsentlig Antikvariske 13:

1800-tallet, Vitenskapshistorie, Vitenskap, Gull, Historie, Historisk-antikvariske notater, Oldtiden

John Loveday

Antegnelser - væsentlig Antikvariske 17: Objections upon Shrines. Read at det Society of Antiquaries December 12, 1754

1754-12-12

1700-tallet, Vitenskapshistorie, Vitenskap, Historie, England, Historisk-antikvariske notater

Antegnelser - væsentlig Antikvariske 18: [Avskrift av vitenskaplig fransk bok 1762]

1832

1700-tallet, Vitenskapshistorie, Vitenskap, Historie, England, Historisk-antikvariske notater

Antegnelser - væsentlig Antikvariske 19

Vitenskapshistorie, Vitenskap, Historie, England, Historisk-antikvariske notater, Numismatikk

Antegnelser - væsentlig Antikvariske 20

Vitenskapshistorie, Vitenskap, Historie, England, Historisk-antikvariske notater, Numismatikk

Anton Wilhelm Brøgger

Brev fra A. W. Brøgger til Haakon Shetelig. 1936.

1936-01-15

Vitenskap

Ernst Ferdinand Lochmann

Skriv fra Professor Ferdinand Lochmann angående utvidelse av stillingen til Universitetsstipendiat Ernst Sars på Universitetet i Christiania.

Vitenskapshistorie, Vitenskapsetikk, Vitenskap, Historie, Universitetshistorie, Universitetet i Oslo, Norgeshistorie

Gerhard Armauer Hansen; F. Arentz; Jørgen Brunchorst; Axel Gudbrand Blytt; Ragnvald Knudsen

Naturen. Nr. 2, Februar 1890, 14de. Aargang

Astronomi, Geologi, Medisin, Polarforskning, Teknologi, Vitenskap

Occidentalsk videnskabelighed i Kina.

Vitenskap

Jørgen Brunchorst; Walter B. Barrows; Clinton Hart Merriam; Alfred Rodler

Naturen. Nr. 11, November 1890, 14de. Aargang

Ornitologi, Botanikk, Fysikk, Jubileum, Vitenskap, Våpen

James Taylor Kay

Smithsonian institution.

Jubileum, Vitenskap

Jens Fredrik Schroeter

Forslag til en ny kalender

Vitenskap

Gunnar Holmsen

Videnskabelig belønningsmedalje til minde om dr. Hans Reusch

Geologi, Vitenskap, Medalje