Teknik 20

Samlinger knyttet til Teknik

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0092
  • ubb-ms-0158

Jørgen Brunchorst; August Weisman

Naturen. Nr. 6, Juni 1890, 14de. Aargang

Astronomi, Zoologi, Botanikk, Hvalfangst, Antropologi, Teknik

Vandledning fra Schweitz til Paris.

Teknik

Arthur Frederik Feddersen; Axel Severin Steen; Jørgen Brunchorst; Franz Bendt

Naturen. Nr. 10, Oktober 1890, 14de. Aargang

Astronomi, Ornitologi, Zoologi, Fysikk, Nekrologer, Teknik

Franz Bendt

Fremskridt i elektrotekniken.

Fysikk, Teknik

Jørgen Brunchorst; Jens Fredrik Schroeter; Ernst Ludwig; Camille Flammarion; Jaques Leotard

Naturen. Nr. 3, Mars 1891, 15de. Aargang

Astronomi, Zoologi, Fysikk, Kjemi, Medisin, Teknik

Kjæmpeteleskoper.

Fysikk, Teknik

Karl Hassack

Om celluloid og dermed beslegtede produkter

Kjemi, Teknik, Fysik

Karl Hassack

Om celluloid og dermed beslegtede produkter (slutning)

Fysikk, Kjemi, Teknik

Carl Dons; Sigurd Johnsen; Olaf Martin Devik

Naturen. Nr 9, September 1915, 39de aargang

Geologi, Fysikk, Teknik, Fugler

Olaf Martin Devik

Vakuum og Vakuum-teknik.

Fysikk, Teknik

Peter Annæus Øyen; Sem Sæland; Bernt Arne Lynge; Niels-Henrik Kolderup

Naturen. Nr 6, Juni 1921, 45de aargang

Botanikk, Fysikk, Meteorologi, Jubileum, Teknik, Seismologi

Niels-Henrik Kolderup

Bergens Museums nye seismograf.

Teknik, Seismologi

Jens Holmboe; Askell Røskeland; Henrik Suleng; Ove Arbo Høeg; Egil Andersen Hylleraas; Alfred Salmony; Olav Håversen Vesthassel

Naturen. Nr. 2, Februar 1931, 55. årgang

Fysikk, Nekrologer, Teknik, Fugler

Alfred Salmony

Schoops sprutemetode og dens mangesidige anvendelse.

Teknik

Knut Olai Bjørlykke; Ole Andreas Krogness; Olaf Martin Devik; Bernt Johannes Birkeland; Karl Falch Wasserfall; Alfred Salmony

Naturen. Nr. 11-12, November-Desember 1931, 55. årgang

Geologi, Fysikk, Meteorologi, Teknik

Alfred Salmony

Teknikk og forbrytelse.

Teknik

Victor Moritz Goldschmidt; Torbjørn Gaarder; Sigurd Evjen; Odd Dahl

Naturen. Nr. 12, Desember 1938, 62. årgang

Fysikk, Kjemi, Meteorologi, Teknik

Odd Dahl

Stråling og høivoltteknikk.

Fysikk, Teknik

Otto Lous Mohr; Helmer Hartmann Dahl; Jon Jonsson; M. Bjaanes; Aksel Helmen

Naturen. Nr. 11, November 1946, 70. årgang

Botanikk, Fiskeri, Teknik

Helmer Hartmann Dahl

Radar.

Teknik