Teknikk 20

Samlinger knyttet til Teknikk

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0092
  • ubb-ms-0158

Jørgen Brunchorst; August Weisman

Naturen. Nr. 6, Juni 1890, 14de. Aargang

Astronomi, Zoologi, Botanikk, Hvalfangst, Antropologi, Teknikk

Vandledning fra Schweitz til Paris.

Teknikk

Arthur Frederik Feddersen; Axel Severin Steen; Jørgen Brunchorst; Franz Bendt

Naturen. Nr. 10, Oktober 1890, 14de. Aargang

Astronomi, Ornitologi, Zoologi, Fysikk, Nekrologer, Teknikk

Franz Bendt

Fremskridt i elektrotekniken.

Fysikk, Teknikk

Jørgen Brunchorst; Jens Fredrik Schroeter; Ernst Ludwig; Camille Flammarion; Jaques Leotard

Naturen. Nr. 3, Mars 1891, 15de. Aargang

Astronomi, Zoologi, Fysikk, Kjemi, Medisin, Teknikk

Kjæmpeteleskoper.

Fysikk, Teknikk

Karl Hassack

Om celluloid og dermed beslegtede produkter

Fysikk, Kjemi, Teknikk

Karl Hassack

Om celluloid og dermed beslegtede produkter (slutning)

Fysikk, Kjemi, Teknikk

Carl Dons; Sigurd Johnsen; Olaf Martin Devik

Naturen. Nr 9, September 1915, 39de aargang

Geologi, Fysikk, Teknikk, Fugler

Olaf Martin Devik

Vakuum og Vakuum-teknik.

Fysikk, Teknikk

Peter Annæus Øyen; Sem Sæland; Bernt Arne Lynge; Niels-Henrik Kolderup

Naturen. Nr 6, Juni 1921, 45de aargang

Botanikk, Fysikk, Meteorologi, Jubileum, Teknikk, Seismologi

Niels-Henrik Kolderup

Bergens Museums nye seismograf.

Teknikk, Seismologi

Jens Holmboe; Askell Røskeland; Henrik Suleng; Ove Arbo Høeg; Egil Andersen Hylleraas; Alfred Salmony; Olav Håversen Vesthassel

Naturen. Nr. 2, Februar 1931, 55. årgang

Fysikk, Nekrologer, Teknikk, Fugler

Alfred Salmony

Schoops sprutemetode og dens mangesidige anvendelse.

Teknikk

Knut Olai Bjørlykke; Ole Andreas Krogness; Olaf Martin Devik; Bernt Johannes Birkeland; Karl Falch Wasserfall; Alfred Salmony

Naturen. Nr. 11-12, November-Desember 1931, 55. årgang

Geologi, Fysikk, Meteorologi, Teknikk

Alfred Salmony

Teknikk og forbrytelse.

Teknikk

Victor Moritz Goldschmidt; Torbjørn Gaarder; Sigurd Evjen; Odd Dahl

Naturen. Nr. 12, Desember 1938, 62. årgang

Fysikk, Kjemi, Meteorologi, Teknikk

Odd Dahl

Stråling og høivoltteknikk.

Fysikk, Teknikk

Otto Lous Mohr; Helmer Hartmann Dahl; Jon Jonsson; M. Bjaanes; Aksel Helmen

Naturen. Nr. 11, November 1946, 70. årgang

Botanikk, Fiske, Teknikk

Helmer Hartmann Dahl

Radar.

Teknikk