Presteordinationer i Bergen 1


[Diverse dokumenter med tilknytning til W. F. K. Christie]

Lovgivning, Bergen, Zoologi, Kulturhistorie, Reiseskildring, Arkeologi, Religion, Bergens museum, Historie, Dikt, Poesi, Kirke, Kirkehistorie, Utdrag, Historisk-antikvariske skrifter, Juridisk litteratur, Bergens stift, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Presteordinationer i Bergen, Dødsdom, Akt og dom over Ole og Lisbet Nypen, Indberetninger til museets direktion om reiser etc., Hekseprosess, Kataloger (registre, fortegnelser o. l.), Domme, Tyske kontor i Bergen, Kirkeregnskap, Kopie von der St. Marien Kirchen-Rechnung 1757