Husholdningskvitteringer 1

Samlinger knyttet til Husholdningskvitteringer

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0816-b-8

Klokker W. H. Christie's manuskriptsamling vedr. slekten Christie.

Brev, Biografi, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Biografiske opplysninger, Bergens museum, Slegtsoptegnelser, Husholdningskvitteringer