Historisk oversikt 1


Christian Magnus Falsen

Kronologisk register over historiske Begivenheder fra Aar 2300 før Chr. til ca. 1800 efter Chr.

Historie, Kataloger (registre, fortegnelser o. l.), Verdenshistorie, Historisk oversikt, Kronologisk register