Historisk oversikt 1


Christian Magnus Falsen

Kronologisk register over historiske Begivenheder fra Aar 2300 før Chr. til ca. 1800 efter Chr.

Historie, Kataloger (registre, fortegnelser o. l.), Verdenshistorie, Historisk oversikt, Kronologisk register av C. M. Falsen