Æresdiplom 0

Samlinger knyttet til Æresdiplom

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0284
  • ubb-ms-0291
  • ubb-ms-0326
  • ubb-ms-0327
  • ubb-ms-0363
  • ubb-ms-0364
  • ubb-ms-0365
  • ubb-ms-0435
  • ubb-ms-0546
  • ubb-ms-0751