1200-tallet 5


Christian Christoph Andreas Lange

Avskrift av diplom datert 1247, 29. september. Oslo

1247-09-29

Middelalderen, Kloster, Diplomer, 1200-tallet, Klostervesen, Paver, Kirkestraff, Munkeorden, Cistercienserordenen

Diplom datert 1293, 26. mai. Aga (Ullensvang, Hordaland)

1293-05-26

Middelalderen, Rettssak, Eiendomsforhold, Diplomer, 1200-tallet, Gulatings lagmenn, Forlik, Bonde, Gulatinget

Kong Waldemar II’s danske lov

Danmark, Lovgivning, 1200-tallet, Juridisk litteratur, Rettshistorie, Waldemar II’s danske lov, Den Jyske Lov

Peder Carolus Jonssøn Fylling

Bidrag til Vedø ældre Historie

1800-tallet, Historie, Personalhistorie (optegnelser), Antikvariske opptegnelser, 1200-tallet, Møre og Romsdal, Søndmørs personalhistorie, 1100-tallet

Peder Carolus Jonssøn Fylling

Avhandling, Giske kirkegård

1877-03-01

Historie, Personalhistorie (optegnelser), Gravminner, Runeskrift, Antikvariske opptegnelser, 1200-tallet, 1300-tallet, Møre og Romsdal, Søndmørs personalhistorie, Giske kirkegård