1200-tallet 5


Christian Christoph Andreas Lange

Avskrift av diplom datert 1247, 29. september. Oslo

1247-09-29

Diplomer, 1200-tallet, Klostervesen, Paver, Kloster, Middelalderen, Kirkestraff, Munkeorden, Cistercienserordenen

Diplom datert 1293, 26. mai. Aga (Ullensvang, Hordaland)

1293-05-26

Diplomer, 1200-tallet, Middelalderen, Rettssak, Gulatings lagmenn, Eiendomsforhold, Forlik, Bønder, Gulatinget

Kong Waldemar II’s danske lov

Juridisk litteratur, Danmark, Lover, 1200-tallet, Danmark vedk., Rettshistorie, Waldemar II’s danske lov, Den Jyske Lov

Peder Carolus Jonssøn Fylling

Bidrag til Vedø ældre Historie

1800-tallet, Historie, Antikvariske opptegnelser, 1200-tallet, Personalhistorie (optegnelser), Møre og Romsdal, Sunnmøre, Søndmørs personalhistorie, 1100-tallet

Peder Carolus Jonssøn Fylling

Avhandling, Giske kirkegård

1877-03-01

Historie, Antikvariske opptegnelser, 1200-tallet, 1300-tallet, Personalhistorie (optegnelser), Gravminner, Møre og Romsdal, Sunnmøre, Søndmørs personalhistorie, Runeskrift, Giske kirkegård