Debitor 1


Skifte etter Christian Magnus Falsen sin mor Anna Henrikka Petronelle Mathiesen. Oppgjør mellom brødrene og søsters ektemann om hvordan den ugifte søsteren skal bli underholdt 1825

1800-tallet, Regnskap, Løsøre, Arveoppgjør, Arv, Skifte, Gjeld, Sparebank, Vergemål, Debitor, Broderlodd, Verge, Søsterlodd, Bo