Genealogi 17

Samlinger knyttet til Genealogi

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

 • ubb-ms-0067
 • ubb-ms-0083
 • ubb-ms-0098
 • ubb-ms-0099
 • ubb-ms-0174
 • ubb-ms-0185
 • ubb-ms-0202
 • ubb-ms-0209
 • ubb-ms-0216
 • ubb-ms-0223
 • ubb-ms-0234
 • ubb-ms-0242
 • ubb-ms-0255
 • ubb-ms-0278
 • ubb-ms-0290
 • ubb-ms-0337
 • ubb-ms-0347
 • ubb-ms-0348
 • ubb-ms-0355
 • ubb-ms-0356
 • ubb-ms-0358
 • ubb-ms-0359
 • ubb-ms-0401
 • ubb-ms-0405
 • ubb-ms-0421
 • ubb-ms-0440
 • ubb-ms-0443
 • ubb-ms-0445
 • ubb-ms-0450
 • ubb-ms-0451
 • ubb-ms-0455
 • ubb-ms-0456
 • ubb-ms-0457
 • ubb-ms-0458
 • ubb-ms-0459
 • ubb-ms-0461
 • ubb-ms-0462
 • ubb-ms-0487
 • ubb-ms-0488
 • ubb-ms-0496
 • ubb-ms-0497
 • ubb-ms-1999

Skiftebrev efter Ingeborg Margareta Ekhoff., f. Jensen.

Skifte, Arv, Genealogi, Skiftebrev (akter m. m.)

Edvard Edvardsen

Bergens Beskrivelse

1674-03-08

Bergen, Norge, Historie, Lovgivning, Hordaland, Topografi, Bergens byes privilegier, Historisk-antikvariske skrifter, Genealogi, Lokalhistorie, Bergens beskrivelse av Edvard Edvardsen

Edvard Edvardsen

Bergens Beskrivelse

1674-03-08

Bergen, Norge, Historie, Lovgivning, Hordaland, Topografi, Bergens byes privilegier, Historisk-antikvariske skrifter, Genealogi, Lokalhistorie, Bergens beskrivelse av Edvard Edvardsen

Om Anders Madtsen der med sin Hustrue Karen Olsdatter var Stamme Fader til endeel af de fornemste Familier her i Norge i det forrige Seculo.

Biografi, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Biografiske opplysninger, Personalhistorie (optegnelser), Genealogi, Slegtsoptegnelser

P. F. Suhm: Gerhard Schønings Liv og Levnet.

Biografi, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Biografiske opplysninger, Genealogi

Schiølernes Genealogie.

1700-tallet, Genealogi, Schiølernes genealogi

Biskop Christian Muus's Vita og Vers.

1700-tallet, Kulturhistorie, Religion, Biografi, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Biografiske opplysninger, Dikt, Poesi, Kirkehistorie, Genealogi

Optegnelser i Tiden 1768 - 1777 av Andreas Christie, Kapellan til Sunds Prestegjeld, Nordhordlen.

Brev, Bergen, Kulturhistorie, Reiseskildring, Personalhistorie (optegnelser), Diplomer, Historisk-antikvariske skrifter, Skrifter av blandet indhold, Dagbok, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Genealogi, Slegtsoptegnelser, Optegnelser av Andreas Christie i tiden 1768–1776

Akerøens Prester i 16-tallet.

Religion, Biografi, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Biografiske opplysninger, Kirkehistorie, Genealogi, Prestehistorie, Akerøens prester

Bønnebog. Fra første Halvdel av 16-tallet.

Religion, Biografi, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Biografiske opplysninger, 1600-tallet, Personalhistorie (optegnelser), Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m., Genealogi, Slegtsoptegnelser, Bønnebok

Erik Andreas Thoule

Brever til Fylling i Tiden 1846 - 1886.

1878-09-14

1800-tallet, Brev, Historie, Antikvariske opptegnelser, Genealogi, Møre og Romsdal, Stortingsmenn

[Diverse dokumenter. Vestlandet 1800-tallet]

Brev, Danmark, Kulturhistorie, Illustrasjoner, illustrationer, Arkeologi, Religion, Biografi, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Biografiske opplysninger, Historie, Folkloristikk, Personalhistorie (optegnelser), Kirke, Tegning, Tegninger (og illustrationer), Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m., Diplomer, Kirkehistorie, Jordebøker, Historisk-antikvariske skrifter, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Jøde, Jordegods og jordebøker vedk., Genealogi, Slegtsoptegnelser, Notice om min morfar Niels Winding, av N. Hertzberg, Absolution

Catharine Hermine Kølle

Frk. Catharine Hermine Kølles Reisejournal 1838 og 1841.

Kulturhistorie, Illustrasjoner, illustrationer, Reiseskildring, Biografi, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Biografiske opplysninger, Topografi, Tegning, Tegninger (og illustrationer), Genealogi, Utenlandsreise

Wollert D. Krohn

Familien Krohn

Bergen, Kulturhistorie, Illustrasjoner, illustrationer, Biografi, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Biografiske opplysninger, Selvbiografier, Handel, Danckert Krohns stiftelse, Personalhistorie (optegnelser), Tegning, Tegninger (og illustrationer), Arkiv, Jordegods og jordebøker vedk., Genealogi, Slegtsoptegnelser, Segl, Autobiografier, autobiography, Familien Krohn, av konsul Wollert D. Krohn, Stamtavle over slegten: Krohn, Krohnske jordegods, Fjøsanger, gaard, Krohnske segl

Philomene Leopoldine D. H. Brown’s Ahnetavle

1800-tallet, Norge, 1900-tallet, Hordaland, Personalhistorie (optegnelser), Genealogi, Anetavle, Stamtavle over slegten: Brown

Helmick Janson

Familien Dwerhagen Schlømer

Genealogi