Petroleumsforretninger 23


Atelier KK

[Trolig Vestlandske Petroleums anlegg i Skålevik ca. 1921]

Fjord, Havn, Bensintank, Petroleumsforretninger, Petroleumshandel

Atelier KK

[Trolig Vestlandske Petroleums anlegg i Skålevik ca. 1921]

Brygge, Bensintank, Petroleumsforretninger, Petroleumshandel

Atelier KK

[Nygårdsgaten 93.]

Personbil, Lastebil, Bensinstasjon, Bensintank, Søyler, Automobilforretninger og rekvisita, Petroleumsforretninger, Petroleumshandel

Atelier KK

[Bensinstasjon, Nygårdsgaten 93]

Portal, Bensinstasjon, Bensintank, Søyler, Petroleumsforretninger

Atelier KK

[Vestlandske Petroleumskompanis anlegg i Skålevik]

Dampskip, Oljetank, Sjøbod, Petroleumsforretninger, Petroleumshandel

Atelier KK

[Vestlandske Petroleumskompanis anlegg i Skålevik]

Fjell, Dampskip, Oljetank, Sjøbod, Petroleumsforretninger, Petroleumshandel

Atelier KK

[Vestlandske Petroleumskompanis anlegg ved Skålevik]

Dampskip, Oljetank, Sjøbod, Petroleumsforretninger, Petroleumshandel

Atelier KK

Lastebil, Allmenning, Aviskiosk, Petroleumsforretninger, Petroleumshandel, Bensinbil

Atelier KK

1927-05-10

Mann, Lastebil, Allmenning, Aviskiosk, Petroleumsforretninger, Petroleumshandel, Bensinbil

Atelier KK

[Bensinbil parkert ved bensinstasjon på Ole Bulls plass]

Lastebil, Reklameskilt, Bensinstasjon, Bensintank, Petroleumsforretninger, Petroleumshandel, Bensinbil

Atelier KK

Tegning, Petroleumsforretninger, Petroleumshandel

Atelier KK

[Esso på Ole Bulls plass]

Personbil, Port, Bensinstasjon, Stakittgjerde, Petroleumsforretninger, Petroleumshandel

Atelier KK

[Bensinstasjon på Festningskaien]

Personbil, Bensinstasjon, Petroleumsforretninger, Petroleumshandel

Atelier KK

[Liten bensinstasjon/pumpe]

Bensinstasjon, Gatedør, Murbolig, Petroleumsforretninger, Petroleumshandel

Atelier KK

[Bensinsstasjon, Vestlandske Petroleumskompani, Nygårdsgaten 93]

Bensinstasjon, Bilverksted, Garasje, Automobilrepaationsverksteder, Petroleumsforretninger, Petroleumshandel

Atelier KK

[Vestlandske Petroleumkompanis anlegg i Skålevik]

Fiskebåt, Kaianlegg, Oljetank, Sjøbod, Petroleumsforretninger, Petroleumshandel

Atelier KK

[Skålevik]

Fjord, Gård, Bolighus, Oljetank, Nes, Petroleumsforretninger, Petroleumshandel

Atelier KK

[Tankanlegg]

Kaianlegg, Oljetank, Lasteskip, Petroleumsforretninger, Petroleumshandel

Atelier KK

[Anlegget til Vestlandske Petroleumskompani, Skålevik]

Fjell, Kaianlegg, Oljetank, Sjøbod, Petroleumsforretninger, Petroleumshandel

Atelier KK

[Anlegget til Vestlandske Petroleumskompani, Skålevik]

Kaianlegg, Oljetank, Sjøbod, Petroleumsforretninger, Petroleumshandel

Atelier KK

[Bensinstasjon på Ole Bulls plass]

Reklameskilt, Bensinstasjon, Bilverksted, Boktrykkerier, Petroleumsforretninger, Petroleumshandel, Bensinbil

Atelier KK

[Bensinstasjon på Ole Bulls plass]

Reklameskilt, Bensinstasjon, Bilverksted, Boktrykkerier, Petroleumsforretninger, Petroleumshandel, Bensinbil

Atelier KK

[Anlegget til Vestlandske Petroleumskompani, Skålevik]

Kaianlegg, Oljetank, Sjøbod, Petroleumsforretninger, Petroleumshandel