Straff 3


Christian Thura

Et merkværdigt brev fra en broder til sin søster, som haver forlanget hans betænkning over dem, som uden Ægteskab og videre Straf avler børn sammen

1700-tallet, Brev, Straff, Fødsel, Barn utenfor ekteskap, Uekte barn

Albert Wiesener

Angiveri.

Okkupasjonen 1940-1945, Straff, Andre verdenskrig, Nasjonalsosialisme