Barn 8


Gustav Indrebø

Skolebarnsoppskrifter - spørreskjema fra Erdal i Fana herad

Stedsnavn, Barn

Gustav Indrebø; Per Hovda

Skolebarnsoppskrifter - spørreskjema fra Kråkenes gård, Fana herad

Stedsnavn, Barn

Skolebarnsoppskrifter - spørreskjema fra Sælen gård i Fana herad

Stedsnavn, Barn

Skolebarnsoppskrifter - spørreskjema fra Skarpsno i Fana herad

Stedsnavn, Barn

Skolebarnsoppskrifter - spørreskjema fra Sakstad gård i Fana herad

Stedsnavn, Barn

Skolebarnsoppskrifter - spørreskjema fra Djupvik gård i Fana herad

Stedsnavn, Barn

Skolebarnsoppskrifter - spørreskjema fra Kråkenes i Fana herad

Stedsnavn, Barn