Målebrev 4


Brev som omhandler uriktig måling av hollandske skip som farer til Norge

1800-tallet, Skipsfart, Skip, Målebrev, Coffer, Smakker, Statskasse, Toll, Tollbod, Fartøy

Finansdepartementet

Circularie til samtlige Toldkammere fra Finans Departementet

1822-11-02

1800-tallet, Skip, Tollinspektør, Circularie, Målebrev, Skipsmåling, Tollvesen

Dokument som omhandler uriktige mål på hollandske skip

1800-tallet, Skip, Målebrev, Skipsmåling, Trelast, Coffer, Holland, Skipper, Smakker, Commerce-lest

Finansdepartementet; Handels- og tolldepartementet

Ekstrakt av Finans-, Handels- og Tolldepartementets Circularie av den 16. Februar 1819

1819-02-16

1800-tallet, Reskript, Skip, Circularie, Målebrev, Skipsmåling, Tollvesen, Ekstrakt