Sportsforretninger 14


Atelier KK

[Småstrandgaten 1]

Gate, Arkitekt, Vindu, Gjenreising og sanering, Varemagasin, Karnapp, Arkitekter, Takrytter, Jernvarehandlere, Kjøkkenutstyrsforretninger, Stentøi- & glasvareforretninger, Sportsforretninger

Atelier KK

[Småstrandgaten 1]

Reklame, Vindu, Varemagasin, Pilaster, Sportsforretninger

Atelier KK

[Utstilling av verktøy hos N.P. Stender A/S]

Ski, Skistaver, Skøyter, Kjelke, Jernvarehandel, Varemagasin, Ryggsekk, Høvelbenk, Sportsforretning, Jernvarehandlere, Sportsforretninger

Atelier KK

[Rådstuplass.]

Kontormaskiner og -utstyr, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Hestekjerre, Tårn, Forretningsgård, Trikkeskinner, Allmenning, Kiosk, Hoteller, Sportsforretning, Sportsforretninger, Kontormaskiner og rekvisita

Atelier KK

[Sigurd E. Grindstad vaaben & sportsforretning]

Brakke, Brostein, Vindu, Sportsforretning, Sportsforretninger

Atelier KK

[Sigurd Grindstad vaaben & sportsforretning]

Brakke, Brostein, Vindu, Sportsforretning, Sportsforretninger

Atelier KK

[Strandgaten 7]

Barn, Brakke, Brostein, Vindu, Sportsforretning, Kortevareforetninger, Kortevarehandel, Sportsforretninger

Atelier KK

[Utstillingsvindu. Engleberts Gummisåler og porselen]

Kvinne, Reklame, Vindu, Varemagasin, Sportsforretning, Sportsforretninger

Atelier KK

[N. P. Stender A/S, Småstrandgaten 1]

Oversiktsbilde, Arkitekt, Vindu, Gjenreising og sanering, Varemagasin, Arkitekter, Takrytter, Jernvarehandlere, Kjøkkenutstyrsforretninger, Stentøi- & glasvareforretninger, Sportsforretninger

Atelier KK

[Småstrandgaten sett mot Strandgaten]

Kvinne, Brakke, Sykkel, Gate, Mann, Varebil, Forretningsgård, Trikkeskinner, Sportsforretning, Sportsforretninger

Atelier KK

[Parti fra Vågsallmenningen]

Bank, Restaurant/Kafe, Lastebil, Allmenning, Skohandel, Sportsforretning, Sportsforretninger, Banker, Skomakere - skotøiforretninger, Caféer & restaurationer

Atelier KK

[Parti fra Vågsallmenningen]

Bank, Restaurant/Kafe, Lastebil, Allmenning, Skohandel, Sportsforretning, Sportsforretninger, Banker, Skomakere - skotøiforretninger, Caféer & restaurationer

Atelier KK

[Platou]

Snø, Sykkel, Vinter, Forretningsgård, Allmenning, Sportsforretninger

Atelier KK

Bergen: Strandgaten

Personbil, Hest, Postkort, Hestekjerre, Forsikringsselskap, Forretningsgård, Markise, Trikk, Konfeksjonsforretning, Hoteller, Sportsforretning, Assuranceselskaper, Sportsforretninger, Herreekviperingsforretninger