Sportsforretninger 14


Atelier KK

[Småstrandgaten 1]

Vindu, Gate, Arkitekt, Gjenreising og sanering, Varemagasin, Karnapp, Arkitekter, Takrytter, Jernvarehandlere, Kjøkkenutstyrsforretninger, Stentøi- & glasvareforretninger, Sportsforretninger

Atelier KK

[Småstrandgaten 1]

Vindu, Reklame, Varemagasin, Pilaster, Sportsforretninger

Atelier KK

[Utstilling av verktøy hos N.P. Stender A/S]

Ski, Skistaver, Kjelke, Jernvarehandel, Varemagasin, Ryggsekk, Skøyter, Høvelbenk, Sportsforretning, Jernvarehandlere, Sportsforretninger

Atelier KK

[Rådstuplass.]

Kontormaskiner og -utstyr, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Tårn, Forretningsgård, Trikkeskinner, Allmenning, Hestekjerre, Kiosk, Hoteller, Sportsforretning, Sportsforretninger, Kontormaskiner og rekvisita

Atelier KK

[Sigurd E. Grindstad vaaben & sportsforretning]

Vindu, Brostein, Brakker, Sportsforretning, Sportsforretninger

Atelier KK

[Sigurd Grindstad vaaben & sportsforretning]

Vindu, Brostein, Brakker, Sportsforretning, Sportsforretninger

Atelier KK

[Strandgaten 7]

Vindu, Barn, Child, Brostein, Brakker, Sportsforretning, Kortevareforetninger, Kortevarehandel, Sportsforretninger

Atelier KK

[Utstillingsvindu. Engleberts Gummisåler og porselen]

Vindu, Kvinne, Woman, Reklame, Varemagasin, Sportsforretning, Sportsforretninger

Atelier KK

[N. P. Stender A/S, Småstrandgaten 1]

Vindu, Oversiktsbilde, Overview, Arkitekt, Gjenreising og sanering, Varemagasin, Arkitekter, Takrytter, Jernvarehandlere, Kjøkkenutstyrsforretninger, Stentøi- & glasvareforretninger, Sportsforretninger

Atelier KK

[Småstrandgaten sett mot Strandgaten]

Kvinne, Woman, Sykkel, Gate, Mann, Man, Varebil, Forretningsgård, Trikkeskinner, Brakker, Sportsforretning, Sportsforretninger

Atelier KK

[Parti fra Vågsallmenningen]

Bank, Lastebil, Restaurant/Kafe, Allmenning, Skohandel, Sportsforretning, Sportsforretninger, Banker, Skomakere - skotøiforretninger, Caféer & restaurationer

Atelier KK

[Parti fra Vågsallmenningen]

Bank, Lastebil, Restaurant/Kafe, Allmenning, Skohandel, Sportsforretning, Sportsforretninger, Banker, Skomakere - skotøiforretninger, Caféer & restaurationer

Atelier KK

[Platou]

Snø, Sykkel, Vinter, Forretningsgård, Allmenning, Sportsforretninger

Atelier KK

Bergen: Strandgaten

Postkort, Hest, Personbil, Forretningsgård, Hestekjerre, Markise, Forsikringsselskap, Trikk, Konfeksjonsforretning, Hoteller, Sportsforretning, Assuranceselskaper, Sportsforretninger, Herreekviperingsforretninger