Bondeoppstand 3


Avskrift av diplom datert 1508, 31. mars. Nidaros

1508-03-31

Middelalder, 1500-tallet, Diplomer, Bondeoppstand

Avskrift av diplom datert (etter 1508, 18. juli) (Kjøbenhavn)

1508-07-18

Middelalder, 1500-tallet, Diplomer, Bondeoppstand

Hilbrandt Meyer; Willum Bolle Luxdorff

Det bergenske Opløb i 1765. En Samling Aktstykker

1765

Bergen, Kulturhistorie, Norge, Brev, Historie, Hordaland, 1700-tallet, Bondeoppstand, Juridisk litteratur, Bergen vedk, Meyers manuskripter, Lokalhistorie, Opløbet i Bergen, 1765, Enevoldstiden, Striler, Strilekrigen, Opprør, Extraskatten og opløpet i Bergen, 1765, Nordhordland, Bergenske opløp 1765