Bondeoppstand 3


Avskrift av diplom datert 1508, 31. mars. Nidaros

1508-03-31

Middelalderen, 1500-tallet, Diplomer, Bondeoppstand

Avskrift av diplom datert (etter 1508, 18. juli) (Kjøbenhavn)

1508-07-18

Middelalderen, 1500-tallet, Diplomer, Bondeoppstand

Hilbrandt Meyer; Willum Bolle Luxdorff

Det bergenske Opløb i 1765. En Samling Aktstykker

1765

1700-tallet, Brev, Bergen, Kulturhistorie, Norge, Historie, Manuskript, Hordaland, Bondeoppstand, Juridisk litteratur, Lokalhistorie, Opløbet i Bergen, 1765, Enevoldstiden, Stril, Strilekrigen, Opprør, Extraskatten og opløpet i Bergen, 1765, Nordhordland, Bergenske opløp 1765