Naturvitenskap 35


Ukjent

[Struves Meridianbue (Meridianstøtten)]

Landskap, Naturvitenskap, Minnestøtte, Severdighet

Jørgen Brunchorst; Wilhelm Maribo Schøyen; Ernst Ferdinand Lochmann; Elisee Reclus

Naturen. Nr. 2, Februar 1889, 13de. Aargang

Zoologi, Botanikk, Geografi, Marinbiologi, Insekter, Ernæringsvitenskap, Naturvitenskap

Ernst Ferdinand Lochmann

Fra professor dr. Lochmann.

Naturvitenskap

Jørgen Brunchorst

Dr. Brunchorst's svar.

Naturvitenskap

Jørgen Brunchorst; James Alexandersønn Grieg; Jacob Johan Adolf Appelløf; Christian Andreas Münster; J. Rosenthal; Emmanuel Ratoin

Naturen. Nr. 1, Januar 1891, 15de. Aargang

Ornitologi, Zoologi, Botanikk, Mineralogi, Naturvitenskap

J. Rosenthal

Naturforskningens grundsætninger.

Naturvitenskap

Jørgen Brunchorst; Jacob Johan Adolf Appelløf; Ole Nordgaard; Heinrich Theen

Naturen. Nr.5, Mai 1893, 17de aargang

Zoologi, Botanikk, Naturvitenskap, Biologisk stasjon

Ole Nordgaard

Newton.

Naturvitenskap

Henrik Mohn; Carl Anton Bjerknes; Jørgen Brunchorst; O. J. Lie-Pettersen; Axel Thue; Andreas Høyer; Anton Julius Stuxberg; Gaston Tissandier; Emanuel Czuber

Naturen. Nr.8-9, August-september 1893, 17de aargang

Astronomi, Ornitologi, Zoologi, Matematikk, Naturvitenskap, Vannkraftutbygging

Axel Thue

Norske naturforskere.

Naturvitenskap

Gaston Tissandier

J.M. Charcot.

Naturvitenskap

Ukjent

Mennesket som motor

Naturvitenskap

Thomas Huxley

Før og nu

Naturvitenskap

Andor Hoel

C. M. Guldberg

Naturvitenskap

Herman Wilda

Forvandling af søvand til ferskvand uden destillation

Naturvitenskap

Otto N. Witt

Thermometrets historie

Meteorologi, Naturvitenskap

W. Sterne

Hvor mange sanser har vi?

Naturvitenskap

Jørgen Brunchorst; O. J. Lie-Pettersen; Olaf Olafsen

Naturen. Nr. 8, August 1897, 21de. Aargang

Zoologi, Geologi, Naturvitenskap

Olaf Olafsen

Biskop Erik Pontoppidan som naturforsker.

Naturvitenskap

Jørgen Brunchorst

En international katalog over al naturvidenskabelig litteratur.

Naturvitenskap, Katalog

Jørgen Brunchorst

1877-1902.

Naturvitenskap, Litteraturhistorie

Fredrik Georg Gade

Om ultramikroskopien- Ved det synliges grænse

Naturvitenskap

P. Boye

Arrhenius' teori om verdensudviklingen

Naturvitenskap

Jens Holmboe

Nyt Magazin for Naturvidenskaberne. Et sjeldent jubileum.

Jubileum, Naturvitenskap

Hans Henrik Reusch; Jens Holmboe; Bernt Arne Lynge; Theodor Hesselberg; Anton Martin Magelssen

Naturen. Nr 1, Januar 1918, 42de aargang

Botanikk, Meteorologi, Medisin, Nekrologer, Naturvitenskap, Boktrykkeri

Hans Henrik Reusch

Hvorledes er det med den naturvidenskabelige interesse hos den norske almenhet?

Naturvitenskap

Ove Christian Dahl

Johan Ernst Gunnerus.

Zoologi, Botanikk, Jubileum, Naturvitenskap

Jørgen Brunchorst; Jens Fredrik Schroeter; Jens Holmboe; Isak Isaachsen

Naturen. Nr 4, April 1918, 42de aargang

Astronomi, Botanikk, Geografi, Medisin, Biologi, Jubileum, Naturvitenskap, Nordlys

Jørgen Brunchorst

Begyndelse og ende.

Astronomi, Botanikk, Biologi, Naturvitenskap

Allan Riverstone McCulloch

Lord Howe-Øen, et paradis for naturforskere

Naturvitenskap

Jens Holmboe

President Christie som naturforsker

Naturvitenskap

Hagbart Magnus; Sigurd Johnsen; Harald Ulrik Sverdrup; Fridthjof Økland; Olaf Hanssen; Thorstein Wereide; Halvor Rosendahl; Kr. Irgens; Per Størmer

Naturen. Nr. 3, Mars 1930, 54. årgang

Geologi, Naturvitenskap

Thorstein Wereide

To verdensbilleder.

Naturvitenskap

Gunnar Holmsen; Bernt Johannes Birkeland; Håkon Mosby; Knut Fægri; August Brinkmann jr.; Ingolf Ruud; Jakob Naustdal; Harald Helberg

Naturen. Nr. 11, November 1948, 72. årgang

Geologi, Meteorologi, Naturvitenskap, Sosiale spørsmål

Ingolf Ruud

Fire problemer.

Naturvitenskap