Stolkjerre 19


William Dobson Valentine

Stolkjaere

Hest, Mann, Jente, Hestekjøretøy, Stolkjerre

Knud Knudsen

Parti fra Skydsskifte Horg i Romsdalen

Fjell, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Mann, Tun, Stall, Dal, Stolkjerre

Knud Knudsen

Parti fra Skydsskifte Horg i Romsdalen

Fjell, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Mann, Tregrind, Låve, Stolkjerre

Knud Knudsen

En Skydskjerre fra Vos

Hest, Gård, Bygd, Mann, Hverdagsklær, Tregjerde, Skysskar, vognmann, kusk, Stolkjerre

Knud Knudsen

En Skydskjerre fra Vos

Kvinne, Hest, Skysskar, vognmann, kusk, Stolkjerre

Knud Knudsen

Stolkjærre

Kvinne, Hest, Turisme, Mann, Gutt, Skysskar, vognmann, kusk, Stolkjerre

Knud Knudsen

Mitlæger fra Haukelidfjeld

Mann, Barn i arbeid, Skysskar, vognmann, kusk, Seter, Stolkjerre

Knud Knudsen

Mitlæger paa Haukelidfjeld

Kvinne, Vei, Kvinneklær, Hytte, Steinhelle, Skysskar, vognmann, kusk, Seter, Stolkjerre

Knud Knudsen

Skydskjære

Hest, Skysskar, vognmann, kusk, Stolkjerre

Knud Knudsen

Skydskjære

Hest, Skysskar, vognmann, kusk, Stolkjerre

Knud Knudsen

Parti af Oddedalen, Hardanger.

Fjell, Vei, Gård, Trebro, Elv, Skysskar, vognmann, kusk, Stolkjerre

Knud Knudsen

Skjærvsfossen i Hardanger.

Fjell, Foss, Vei, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Stolkjerre

Knud Knudsen

Stolkjerre

Landskap, Hest, Hestekjøretøy, Stolkjerre

Knud Knudsen

[Stolkjærre]

Fjell, Hest, Skysskar, vognmann, kusk, Stolkjerre

Knud Knudsen

[Stolkjærre]

Fjell, Hest, Skysskar, vognmann, kusk, Stolkjerre

Knud Knudsen

[Stolkjærre]

Fjell, Hest, Skysskar, vognmann, kusk, Stolkjerre

Knud Knudsen

Parti af Evanger

Bygd, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Uthus, Tun, Stue, Stolkjerre

Knud Knudsen

Parti ved Opheimsvandet, Vos

Hest, Familie og slekt, Gård, Stolkjerre, Koneskaut

Knud Knudsen

Parti ved Opheimsvandet, Vos

Tun, Karjol, Stolkjerre