Salg av eiendom 9


Diplom datert 1426, 28. september, Ulvestad (Volda, Møre og Romsdal)

1426-09-28

Jordbruk, Gårder, Diplomer, Middelalderen, Kunngjøring, Eiendomshandel, 1400-tallet, Salg av eiendom

Diplom datert 1449, 14. juni. Hovland (Ullensvang, Hordaland)

1449-06-14

Jordbruk, Gårder, Diplomer, Middelalderen, Eiendomshandel, 1400-tallet, Salg av eiendom

Diplom datert 1558, 8. september. Vang (Oppland)

1558-09-08

1500-tallet, Gårder, Diplomer, Salg, Salg av eiendom

Diplom datert 1560, 4. mai. Ekreim. (Vannylven, Møre og Romsdal)

1560-05-04

1500-tallet, Diplomer, Arveoppgjør, Salg, Eiendom, Salg av eiendom

Diplom datert 1561, 4. oktober, Achen (Tyskland)

1561-10-04

1500-tallet, Diplomer, Arveoppgjør, Arv, Eiendomshandel, Salg av eiendom

Diplom datert 1565, 6.juli. Bergen

1565-07-06

1500-tallet, Diplomer, Eiendomsforhold, Arv, Eiendomshandel, Salg av eiendom

Diplom datert 1567, 16.mars. Hus (Ullensvang, Hordaland)

1567-03-16

1500-tallet, Diplomer, Eiendomshandel, Salg av eiendom

Diplom uten dato. Gloppen (Song og Fjordane)

Jordbruk, 1500-tallet, Diplomer, Månedsmatsbol, Salg av eiendom

Wilhelm Frimann Koren Christie

Salgskontrakt, salg av gravhaug

1847

1800-tallet, Reisebeskrivelser, Reiseskildringer, Eiendomstransaksjon, Salg av eiendom, Trondhjemske Amter, Trøndelag, Romsdal, Gidskeøe