Ås 10


Eduard Wilhelm Moss

Fyrtårn. Oversiktsbilde

Fyrtårn, Oversiktsbilde, Gruppe, Stein, Ås

Knud Knudsen

Parti ved Tyrifjorden, Ringerike.

Fjord, Skog, Øy, Ås

Knud Knudsen

Parti ved Tyrifjorden, Ringerike.

Fjord, Skog, Øy, Ås

Knud Knudsen

Parti ved Tyrifjorden, Ringerike.

Fjord, Mann, Ås, Steinbord

Knud Knudsen

Parti fra Norderhov, Ringerike

Fjord, Vei, Tregjerde, Skigard, Ås

Atelier KK

[Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen 1916]

Arbeider, Vei, Gravemaskin, Brakker, Jernbaneskinner, Trillebår, Industriutbygging, Valseverk, Metalvarefabrikker, Treplank, Ås

Atelier KK

[Fra anlegget av Norsk Valseverk., Simonsvik pr. Bergen 1916]

Trebro, Bolighus, Vei, Flaggstang, Industriutbygging, Valseverk, Metalvarefabrikker, Ås, Anleggsbane

Atelier KK

Villa, Bolighus, Tre, Vann, Ås

Atelier KK

Nazareth

Arkitektur og byggeskikk, Historie, Gate, Oversiktsbilde, Turisme, Vei, Steinmur, Tradisjonell byggeskikk, Ås, Folk

Atelier KK

Nazareth

Arkitektur og byggeskikk, Historie, Kvinne, Barn, Gate, Turisme, Mann, Vei, Steinmur, Tradisjonell byggeskikk, Ås, Esel