Kors 4


Lorentz Diderich Klüwer

Antiqvariske Iagtagelser paa en Reise gjennem Dele af det norden- og søndemfjeldske Norge i Aaret 1823.

Kristendom, Kirke, Gravstein, Tegning, Tegninger (og illustrationer), Antikvariske opptegnelser, Tønsberg, Prestegjeld, Antikvariske tegninger, Kirkevindu, Kors, Drikkehorn

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antikvariske Oplegnelser, efterladte Papirer

1800-tallet, Norge, Blandet innhold, Historie, Stavanger, Kors, Steinkors, Sola, Rogaland, Gravfelt, Ullandhaug, Rogaland

Anne-Honoré-Joseph Duveyrier de Mélésville; Théodore Cogniard; Jean-Hippolyte Cogniard; Charles Duveyrier

Forspil: Skytsaandernes Børn.efter Brødrene Cogniard og Raynionds " La fille de l'air" Musiken arrangeret af Hr. Scheditoy, Decorationerne af Mayson

1800-tallet, Sang, Skuespill, Musikk, Teater, Drama, Lystspill, Det Norske teater, Kors, Det dramatiske Selskabs Theater, Teaterplakat, Korsang, Trylledrama

Eivind Stenersen Engelstad

Brev fra Eivind Engelstad til Haakon Shetelig. 1947.

1947-01-30

Brev, Ridder, Arkeologi, Bergen museum, Kors, St. Olavs Orden