Forsikring 9

Samlinger knyttet til Forsikring

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0790-A-43

Atelier KK

Propell "Iris"

Arbeider, Worker, Mann, Man, Forsikring, Kaianlegg, Propell, Industriområde

Hagbarth Falsen

Generalprokutør Falsens Regnskaper

1800-tallet, Gård, Salg, Enkekassen, Skatt, Leiekontrakt, Skjøte, Lønn, Panteobligasjon, Obligasjon, Næringsskatt, Brannkontigent, Forsikring, Kadett, Skyld, Formueskatt, Fattigskatt, Krigshospital, Skatteseddel

Police i Brandforsikringsselskabet "Norge"

1862-06-01

1800-tallet, Bergen, Teater, Regnskap, Det Norske teater, Forsikring, Theater, Brandforsikring

Kvittering for betalt brannkontinget 2. halvår 1863

1864-11-20

1800-tallet, Bergen, Teater, Brannforsikring, Det Norske teater, Kvittering, Forsikring, Theater, Kontingent

Kvittering for betalt brannkontinget 1. halvår 1864

1865-03-23

1800-tallet, Bergen, Teater, Brannforsikring, Det Norske teater, Kvittering, Forsikring, Theater, Kontingent

Regning

1865-09-11

1800-tallet, Bergen, Regning, Teater, Brannforsikring, Det Norske teater, Brannkontigent, Forsikring, Theater

Regning

1865-03-26

1800-tallet, Bergen, Regning, Teater, Brannforsikring, Det Norske teater, Brannkontigent, Forsikring, Theater

Regning

1865-09-26

1800-tallet, Bergen, Regning, Teater, Brannforsikring, Det Norske teater, Brannkontigent, Forsikring, Theater

Dokumenter vedk. Holckske Familiehistorie.

1820-11-23

Forsikring, Den Norske Enkecase, Forsikringspolice