Universitetet i Oslo 29


Honoratus Bonnevie

Brev til Christian Magnus Falsen fra Collegium Academicum ved Det Kongelige Frederiks Universitet (Universitetet i Oslo) 12. desember 1826.

Gårder, Skjøte, Skyld, Universitetet i Oslo, Collegium academicum, Stiftsoverretten

Christian Magnus Falsen

Brev skrevet av Christian Magnus Falsen til Collegium Academicum ved Det Kongelige Frederiks Universitet (Universitetet i Oslo) den 22. desember 1826.

1826-12-22

Gårder, Skyld, Universitetet i Oslo, Collegium academicum

Wilhelm Frimann Koren Christie

[Brev fra W.F.K Christie til Lyder Sagen, 1815]

1815-06-13

1800-tallet, Bergen, Universitetet i Oslo, Christiania, Christies reiser

Wilhelm Frimann Koren Christie

[Brev fra W.F.K Christie til Lyder Sagen, 1823]

1823-09-22

1800-tallet, Bergen, Universitetet i Oslo, Christiania, Christies reiser

Wilhelm Frimann Koren Christie

[Brev fra W.F.K Christie til Lyder Sagen, 1849]

1849-03-13

1800-tallet, Bergen, Universitetet i Oslo, Christiania

Anton Wilhelm Brøgger

Brev fra A. W. Brøgger til Haakon Shetelig. 1936.

1936-01-28

Brev, Reise, Universitetet i Oslo

Anton Wilhelm Brøgger

Brev fra A. W. Brøgger til Haakon Shetelig. 1936.

1936-01-28

Brev, Reise, Universitetet i Oslo

Anton Wilhelm Brøgger

Brev fra A. W. Brøgger til Haakon Shetelig. 1936.

1936-11-09

Brev, Reise, Universitetet i Oslo

Eivind Stenersen Engelstad

Brev fra Eivind Engelstad til Haakon Shetelig. 1928.

1928-07-07

Arkeologi, Brev, Bergens Museum, Universitetet i Oslo, Osebergfunnet

Eivind Stenersen Engelstad

Brev fra Eivind Engelstad til Haakon Shetelig. 1928.

1928-08-22

Arkeologi, Brev, Bergens Museum, Universitetet i Oslo

Eivind Stenersen Engelstad

Brev fra Eivind Engelstad til Haakon Shetelig. 1934.

1934-08-23

Arkeologi, Brev, Universitetet i Oslo

Eivind Stenersen Engelstad

Brev fra Eivind Engelstad til Haakon Shetelig. 1935.

1935-02-01

Arkeologi, Brev, Bergens Museum, Universitetet i Oslo

Eivind Stenersen Engelstad

Brev fra Eivind Engelstad til Haakon Shetelig. 1937.

1937-08-27

Arkeologi, Brev, Bergens Museum, Universitetet i Oslo

Sigurd Grieg

Brev fra Sigurd Grieg til Haakon Shetelig. 1918.

1918-01-02

Arkeologi, Brev, Universitetet i Oslo

Sigurd Grieg

Brev fra Sigurd Grieg til Haakon Shetelig. 1922.

1922-12-18

Arkeologi, Brev, Universitetet i Oslo

Sigurd Grieg

Brev fra Sigurd Grieg til Haakon Shetelig. 1926.

1926-03-19

Arkeologi, Brev, Bergens Museum, Tegninger, Universitetet i Oslo, Utgraving, Osebergfunnet

Sigurd Grieg

Brev fra Sigurd Grieg til Haakon Shetelig. 1928.

1928-06-09

Arkeologi, Brev, Bergens Museum, Vikingtiden, Universitetet i Oslo, Manuskripter

Sigurd Grieg

Brev fra Sigurd Grieg til Haakon Shetelig. 1930.

1930-11-01

Arkeologi, Brev, Bergens Museum, Universitetet i Oslo

Sigurd Grieg

Brev fra Sigurd Grieg til Haakon Shetelig. 1930.

1930-12-19

Arkeologi, Brev, Bergens Museum, Universitetet i Oslo

Sigurd Grieg

Brev fra Sigurd Grieg til Haakon Shetelig. 1930.

1930-12-22

Arkeologi, Brev, Fotografier, Universitetet i Oslo

Sigurd Grieg

Brev fra Sigurd Grieg til Haakon Shetelig. 1934.

1934-08-24

Arkeologi, Brev, Bergens Museum, Universitetet i Oslo

Sigurd Grieg

Brev fra Sigurd Grieg til Haakon Shetelig. 1934.

1934-10-24

Arkeologi, Brev, Universitetet i Oslo

Sigurd Grieg

Brev fra Sigurd Grieg til Haakon Shetelig. 1938.

1938-03-28

Arkeologi, Ekspedisjoner, Brev, Bergens Museum, Universitetet i Oslo

Anton Wilhelm Brøgger; Sigurd Grieg

Brev fra Sigurd Grieg til Haakon Shetelig. 1939.

1939-01-30

Arkeologi, Brev, Bergens Museum, Universitetet i Oslo

Sigurd Grieg

Brev fra Sigurd Grieg til Haakon Shetelig. 1940.

1940-01-04

Arkeologi, Brev, Bergens Museum, Universitetet i Oslo

Sigurd Grieg

Brev fra Sigurd Grieg til Haakon Shetelig. 1940.

1940-03-05

Arkeologi, Brev, Bergens Museum, Vikingtiden, Universitetet i Oslo

Sigurd Grieg

Brev fra Sigurd Grieg til Haakon Shetelig. 1940.

1940-12-09

Arkeologi, Brev, Bergens Museum, Universitetet i Oslo, Museer

Sigurd Grieg

Brev fra Sigurd Grieg til Haakon Shetelig. 1940.

1940-12-14

Arkeologi, Brev, Bergens Museum, Vikingtiden, Universitetet i Oslo, Raknehaugen, Salhushaugen

Sigurd Grieg

Brev fra Sigurd Grieg til Haakon Shetelig. 1945.

1945-10-27

Arkeologi, Brev, Boktrykkeri, Fotografier, Universitetet i Oslo