Adler 15


Truls Wiel Wilson

Adler-Automobil levert til Magdalon Mowinckel i Store Parkvei

Personbil, Uniform, Gate, Sjåfør, Bilhandel, Adler

Truls Wiel Wilson

Adler-Automobil (Taxi)

Personbil, Uniform, Drosje, Sjåfør, Adler

Truls Wiel Wilson

Adler-Automobil (Taxi)

Personbil, Skolebygning, Uniform, Drosje, Sjåfør, Adler

Truls Wiel Wilson

Adler-Automobil ved Christies Gade - Permanenten i bakgrunnen

Museum, Personbil, Uniform, Drosje, Sjåfør, Adler

Truls Wiel Wilson

Adler-Automobil ved Christies Gade - Permanenten i bakgrunnen

Personbil, Uniform, Sjåfør, Adler

Truls Wiel Wilson

Adler-Automobil ved Lille Lungegaards Vand.

Personbil, Uniform, Sjåfør, Adler

Truls Wiel Wilson

Adler-Automobil ved Lille Lungegaards Vand

Personbil, Uniform, Drosje, Sjåfør, Adler

Truls Wiel Wilson

Adler-Automobil i Kaigaden

Personbil, Skolebygning, Drosje, Aviskiosk, Adler

Truls Wiel Wilson

Adler-Automobil ved Lille Lungegaards Vand - Taxi.

Personbil, Uniform, Drosje, Sjåfør, Adler

Truls Wiel Wilson

Adler-Automobil ved Lille Lungegaards Vand.

Personbil, Uniform, Drosje, Sjåfør, Adler

Truls Wiel Wilson

Adler-Automobil, O-78 Taxi, ved Lille Lungegaards Vand.

Personbil, Drosje, Sjåfør, Adler

Truls Wiel Wilson

Adler-Automobil O-31. Permanenten i bakgrunnen.

Personbil, Drosje, Sjåfør, Adler

Truls Wiel Wilson

Adler-Automobil ved Lille Lungegaards Vand.

Personbil, Sjåfør, Adler

Truls Wiel Wilson

Adler-Automobiler - Permanenten i bakgrunnen.

Personbil, Uniform, Drosje, Sjåfør, Adler

Truls Wiel Wilson

Laste-Automobil

Arbeider, Arbeidsklær, Lastebil, Sjåfør, Støperi, Adler