Lokomotiv 24


Mittet & Co.

Jernbane, Jernbaneskinner, Vossebanen, Lokomotiv

Mittet & Co.

Vossevangen. Railway.

Jernbaneskinner, Vossebanen, Lokomotiv

Johan Kjennerud

[Damplokkomotiv ved den gamle jernbanestasjon i Bergen]

Jernbane, Jernbanestasjon, Lokomotiv

Eduard Wilhelm Moss

[Togulykke]

Jernbane, Lokomotiv, Nesttun-Osbanen

H.C. White Co.

Bird's-eye View of Stockholm, Sweden

Bygninger, By- og småsteder, Jernbane, Seilbåt, Dampskip, Bro, Havn, Oversiktsbilde, Folkeliv, Kaianlegg, Kirkespir, Stereoskopfotografi, Murhus, Jernbanevogn, Havnelager, Lokomotiv

Ukjent

Jernbanestationen i Flekkefjord

Tog, Jernbanestasjon, Postkort, Lokomotiv, Flekkefjordbanen

Ukjent

"Ose-toget"

Tog, Damplokomotiv, Lokomotiv, Nesttun-Osbanen

Enoch Djupdræt

[Nesttun-Osbanen. Lokomotivet "Os" på dreieskiven Nesttun st.]

Jernbane, Tog, Jernbaneskinner, Damplokomotiv, Lokomotiv, Nesttun-Osbanen

Enoch Djupdræt

[Nesttun-Osbanen. Lokomotivene "Os" t.h. og "Ulven" t.v. på vei til Os.]

Jernbane, Tog, Damplokomotiv, Lokomotiv, Nesttun-Osbanen

Enoch Djupdræt

[Nesttun-Osbanen. Siste tog 1935.]

Jernbane, Tog, Damplokomotiv, Lokomotiv, Nesttun-Osbanen

Enoch Djupdræt

[Nesttun-Osbanen. Lokomotivet "Bjørnen" siste driftsdag 1935.]

Jernbane, Tog, Damplokomotiv, Lokomotiv, Nesttun-Osbanen

Enoch Djupdræt

Reimgrend stasjon

Tog, Jernbanestasjon, Jernbaneskinner, Togpassasjerer, Lokomotiv

Atelier KK

[Førerhus]

Interiør, Tog, Jernbanevogn, Lokomotiv

Atelier KK

[Førerhus]

Interiør, Tog, Jernbanevogn, Lokomotiv

K. Knudsen & Co

[Bergensbanen: "Højfjellslokomotivet"]

Snø, Jernbane, Tog, Bergensbanen, Lokomotiv, Snøplog

K. Knudsen & Co

[Myrdal stasjon]

Jernbane, Jernbanestasjon, Vinter, Bergensbanen, Lokomotiv

Atelier K. Knudsen

Bergensbanen: "Højfjellslokomotivet"

Snø, Jernbane, Tog, Postkort, Bergensbanen, Lokomotiv, Snøplog

K. Knudsen & Co

Bergensbanen: Snerydningslokomotiv paa Finse Station

Snø, Jernbane, Tog, Jernbanestasjon, Postkort, Bergensbanen, Lokomotiv

K. Knudsen & Co

Bergensbanen: Finse

Snø, Jernbane, Tog, Jernbanestasjon, Postkort, Bergensbanen, Lokomotiv

K. Knudsen & Co

Finse - Bergensbanen- 1222 m.o.h.

Tog, Jernbanestasjon, Postkort, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Bergensbanen, Lokomotiv

K. Knudsen & Co

Bergensbanen - Reinungatunellen ved Vatnahalsen

Fjell, Snø, Jernbane, Tog, Bergensbanen, Lokomotiv

K. Knudsen & Co

Bergen: Jernbanestation

Tog, Jernbanestasjon, Postkort, Klokke/ur, Togpassasjerer, Lokomotiv, Godstog

K. Knudsen & Co

Hop

Jernbane, Tog, Jernbanestasjon, Postkort, Jernbaneskinner, Vossebanen, Lokomotiv

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Hønefoss stasjon]

Passasjer, Tog, Jernbanestasjon, Jernbaneskinner, Kiosk, Lokomotiv