Forsvarsskrift ang. kirkeritualet 1


Eilert Hagerup's Forsvar-Skriftt for den Danske Evangeliske Kirche-Rituals forskriftt om den loulige skrifttemaal og Afløsning.

Skriftemaal, Religion, 1700-tallet, Kirkehistorie, Religiøse skrifter m.m., Danmark vedk., Forsvarsskrift ang. kirkeritualet