Kontrollrom 10


Atelier KK

[Interiør. Kontrollrommet i Kringkastingen 1937.]

Telefon, Kringkasting, Veggur, Skrivebord, Offentlige kontorer, Kontrollrom

Atelier KK

[Interiør. Kontrollrommet i Kringkastingen 1937.]

Telefon, Kringkasting, Veggur, Skrivebord, Offentlige kontorer, Kontrollrom

Atelier KK

[Interiør. Kontrollrommet i Kringkastingen 1937.]

Stol, Vindu, Telefon, Kringkasting, Veggur, Offentlige kontorer, Kontrollrom

Atelier KK

[Interiør av et kontrollrom ? Trolig omformerstasjonen, Strømgaten 21]

Kraftstasjon, Elektrisitetsverk, Offentlige kontorer, Maskinhall, Kontrollrom

Atelier KK

[Interiør, kontrollrom, trolig en kraftstasjon]

Kraftstasjon, Elektrisitetsverk, Offentlige kontorer, Kontrollrom

Atelier KK

[Interiør, kontrollrom, trolig kraftstasjon.]

Kraftstasjon, Elektrisitetsverk, Offentlige kontorer, Kontrollrom

Atelier KK

[Kontrollrom hos Bergen Radio ca. 1925]

Kringkasting, Offentlige kontorer, Kontrollrom

Atelier KK

[Interiør. Bergen radio. Et rom med diverse utstyr]

Kringkasting, Offentlige kontorer, Kontrollrom

Atelier KK

[Kysthospitalet Hagavik. Interiør av maskinrommet]

1927-05-13

Sykehus, Maskinhall, Aggregat, Sykehuse, Kontrollrom

Atelier KK

[Kysthospitalet Hagavik. Interiør fra maskinrommet]

1927-05-13

Mann, Sykehus, Maskinhall, Aggregat, Sykehuse, Kontrollrom