Dikt 49

Samlinger knyttet til Dikt

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

 • ubb-ms-0007
 • ubb-ms-0074
 • ubb-ms-0092
 • ubb-ms-0149
 • ubb-ms-0169-6
 • ubb-ms-0174
 • ubb-ms-0178
 • ubb-ms-0184
 • ubb-ms-0228
 • ubb-ms-0245
 • ubb-ms-0268
 • ubb-ms-0281
 • ubb-ms-0313
 • ubb-ms-0328
 • ubb-ms-0356
 • ubb-ms-0396
 • ubb-ms-0397
 • ubb-ms-0398
 • ubb-ms-0399
 • ubb-ms-0412
 • ubb-ms-0421
 • ubb-ms-0433
 • ubb-ms-0445
 • ubb-ms-0485
 • ubb-ms-0486
 • ubb-ms-0487
 • ubb-ms-0488
 • ubb-ms-0542
 • ubb-ms-0586
 • ubb-ms-0596
 • ubb-ms-0659
 • ubb-ms-0729
 • ubb-ms-0730
 • ubb-ms-0751
 • ubb-ms-0754
 • ubb-ms-0755
 • ubb-ms-0775
 • ubb-ms-0790-A
 • ubb-ms-0790-B
 • ubb-ms-0790-C
 • ubb-ms-0790-D
 • ubb-ms-0811-b-6
 • ubb-ms-0845-b
 • ubb-ms-0845-c
 • ubb-ms-0846-a
 • ubb-ms-0846-d
 • ubb-ms-0848-B-19
 • ubb-ms-0900-h
 • ubb-ms-0901

Moltke Moe; Gerhard Munthe

Draumkvæde : et digt fra Middelalderen

Norge, Folkediktning, Folkeviser, Dikt, Bokillustrasjon

Peter Andreas Heiberg

Ode i Anledning af det nyebyggede Skib, som løb af Stabelen i Bergen d. 13de August 1783

1700-tallet, Dikt, Ode, Stabelavløp, Fregatten Anna Magdalena, Sjøsetting, Skip, Skipsdåp

Otto Sandhaug

Hjarte-biv: Dikt

Dikt, Poesi

Christopher Dahl; Lyder Christian Sagen

Ved Høitideligheden 1ste Paaskedag 1830 i Bergens Domkirke, da den første Gang aabnedes til Gudstjeneste igjen efter sin Istandsættelse

1800-tallet, Bergen, Dikt, Kantate, Salme, Gudstjeneste, Bergen Domkirke

Lyder Christian Sagen

Sørgecantate over Biskop Johan Nordahl Brun, ved Sørgehøjtiden i Bergen, den 5te august 1816. Af L. Sagen

1800-tallet, Dikt, Sørgevers, Sørgedikt

Ukjent

Afskrift af Det Norske Selskabs Verseprotokol

Kulturhistorie, Dikt, Poesi, Foreninger og selskaper etc. ang., Norske selskabs verseprotokol

Graduale paa papir fra protestantisk tid (1500-tallet)

Sang, Religion, Musikk, Dikt, Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m., Kirkehistorie, Sang, kirkelig, Koralbokallet, Missale, fra 15-tallet, Choralbok, fra 15-tallet

Thomas Gilbertsen Thamson

Thomas Gilbertsen Thamsons Beskrivelse over den engelske Flaades Angrep paa Bergen Aar 1665

1765

Bergen, Norge, Historie, Dikt, England, 1600-tallet, Krigshistorie, Bryggen, Lokalhistorie, Sjøkrig, Engelske flaates angrep paa Bergen 1665, Sjøslag, Vågen i Bergen

Jacob Worm

Presten Jacob Worms ulykkelige Manuscript hvis Trykning under Kong F. 3. & C. 5. Regiering dømte han til Døde, fordi han talede Sandheden.

1743-03-16

Danmark, Kulturhistorie, Religion, Dikt, Poesi, Prester, Danmark-Norge, 1600-tallet, Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m., Kirkehistorie, Dødsdom, Enevoldstiden, Klage til kongen, Nidvise

Biskop Christian Muus's Vita og Vers.

1700-tallet, Kulturhistorie, Religion, Biografi, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Biografiske opplysninger, Dikt, Poesi, Kirkehistorie, Genealogi

Thomas von Westens Liig-Vers over Iver Brinchis Frue.

1709-08-01

1700-tallet, Danmark, Religion, Biografi, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Biografiske opplysninger, Dikt, Liktaler, Likvers, Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m., Kirkehistorie, Platevers o. l.

Libelli famosi et alia. (En samling av vers og prosa fra 17- tallet)

1700-tallet, Kulturhistorie, Religion, Dikt, Poesi, Prosa, Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m., Forlik, Kirkehistorie, Utdrag, Skrifter av blandet indhold, En samling av vers og prosa fra 17-tallet

Hans Mikkelsens Poetiske Efterretninger om Baron Holbergs Hendelser i Plutonis Riige.

1700-tallet, Dikt, Poesi, Poetiske efterretninger om baron Holbergs hendelser i Plutonis rige, Hans Mikkelsens poetiske efterretninger om baron Holbergs hendelser i Plutonis rige

B. W. Luxdorph: Poema in Caroli Gustavi transitum maris Balthici 1658.

Dikt, Poesi, Sverige, 1600-tallet, Poema in Caroli Gustavi transitum maris ballici 7de febr. 1658, Baltiske hav

Enfoldige Sange over adskillige dyrebare Skriftens Sprog og gudelige Materier componerede af Peter Nicolai Elholm.

Religion, Dikt, Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m., Eksamenstestimonier, Romerretten

Et haandskrevet Samlebind fra Midten av 1700-tallet.

Danmark, Dikt, Poesi, Utdrag, Skrifter av blandet indhold, Samlebind

Rimur af Printz Eberard og Sumilu Sultansdottur.

Dikt, Poesi, Island, Rimur av prins Eberard og Sulimu Sultansdottur

[Diverse historiske dokumenter, blant annet W.F.K. Christies dagbok fra Eidsvoll 1814]

Sang, Brev, Bergen, Kulturhistorie, Religion, Musikk, Historie, Dikt, Poesi, Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m., Foreninger og selskaper etc. ang., Skrifter av blandet indhold, Sang, kirkelig, Kristiania, Epilog av Pavels 1814, Dagbok, Kantate over Claus Fasting

[Diverse dokumenter med tilknytning til W. F. K. Christie]

Bergen, Zoologi, Kulturhistorie, Reiseskildring, Arkeologi, Religion, Bergens museum, Historie, Dikt, Poesi, Lovgivning, Kirke, Kirkehistorie, Utdrag, Historisk-antikvariske skrifter, Juridisk litteratur, Bergens stift, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Presteordinationer i Bergen, Dødsdom, Akt og dom over Ole og Lisbet Nypen, Indberetninger til museets direktion om reiser etc., Hekseprosess, Kataloger (registre, fortegnelser o. l.), Domme, Tyske kontor i Bergen, Kirkeregnskap, Kopie von der St. Marien Kirchen-Rechnung 1757

[Diverse historiske dokumenter samlet av W.F.K. Christie med flere]

Brev, Danmark, Bergen, Kulturhistorie, Illustrasjoner, illustrationer, Reiseskildring, Arkeologi, Religion, Sjøfart, Biografi, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Biografiske opplysninger, Fiske, Bergens museum, Historie, Dikt, Poesi, Manuskript, Kloster, Handel, Sverige, Topografi, Kirke, Gratulasjon, Tegning, Tegninger (og illustrationer), Kirkehistorie, Historisk-antikvariske skrifter, Juridisk litteratur, Skrifter av blandet indhold, Bergens stift, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Jordegods og jordebøker vedk., Indberetninger til museets direktion om reiser etc., Kataloger (registre, fortegnelser o. l.), Domme, Aktstykke, Handelshistorie, Hjemmelsdokumenter, Tilder, gaard, Begivenheterne i Kjøbh. 1771-72, Jordskjelv, Primstav, Bergenstrykk, Aposteldager på primstaven, Skjøter, folik og dommer fra det trondhjemske i tiden 1604 – 1779, Brevveksling 1765 – 66 mellem Hilbr. Meyer og Hans Mossin om Apostelkirken i Bergen, Trondhjems stift, Helgener, Bernstorffs legat i Bergen, Helgendager på primstaven

Adam Gottlob Oehlenschlager; Louis Schneider

"Hans Sachs", Dramatisk Digt i 4 Acter af Deinhardstein, oversat af Oehlenschläger. Til Benefice for Hr. Hansen

1800-tallet, Skuespill, Teater, Dikt, Drama, Vaudeville, Det Norske teater, Det dramatiske Selskabs Theater, Teaterplakat

Carl Fredrik Ridderstad; Johan Olof Wallin

1. Første Afdeling. 1. Carl den Niendes Drøm, af Ridderstad, 2. Erik den Fjortendes Kjærligheds-Forklaring til Catharina Monsdatter, af Børjeson. 3. Dødens Engel, Digt af Biskop Wallin.

1800-tallet, Teater, Dikt, Det Norske teater, Det dramatiske Selskabs Theater, Teaterplakat

Friedrich von Schiller; Carl Fredrik Ridderstad; Johan Olof Wallin; Adolf Müllner

1. Første Afdeling. 1. Scene af Tragedien "Skullden", af Müllner 2. "Førsta Uppfostringen", Digt af Wallin 3. Scener af Tragedien "Røverne", af Schiller

1800-tallet, Teater, Dikt, Det Norske teater, Det dramatiske Selskabs Theater, Teaterplakat, Tragedie

Lyder Christian Sagen

Digte over "Fædrelandske æmner".

1800-tallet, 1700-tallet, Dikt, Salmer av Lyder Sagen

”En Nordmands Nytaars-Ønske”, skrevet i Christiania 1818.

1818

1800-tallet, Dikt, Oslo, Nyttår

Digt av Hansen: ”Hør min Kari vil Du vel osv.”

1800-tallet, Dikt

Digt: ”Den Afdødes Farvel til hands Brødre.”

1800-tallet, Dikt

2 Digt. Begynder med: ”Da Jeg var Yngling jeg elsket en Pige”.

1800-tallet, Dikt

Thea Herzberg; Anna Alles; Elisa Hille

Dikt gitt til Johan Ludvig Losting.

1872-07-17

Kunsthistorie, Dikt, Kulturliv, Kunstner

Anna Trumpy

Dikt gitt til Johan Ludvig Losting.

Kunsthistorie, Dikt, Kulturliv, Kunstner

Anna Meyer

Dikt gitt til Johan Ludvig Losting.

Kunsthistorie, Dikt, Kulturliv, Kunstner

Sivert Knudsen Aarflot

En liden opmuntring og formaning i anledning af det lykkelige torskefiskeri ... , 1791

1700-tallet, Sang, Fiske, Torskefiskeri, Dikt, Torsk

Christopher Dahl

Velkomstsang i Selskabet: Harmonien ved Concertens Begyndelse 1825. Musikken af Lundholm

1800-tallet, Sang, Dikt

R. Dahls Efterleverske; Det Harmoniske Selskab

Prolog fremsagt i det Harmoniske Selskab den 26de December 1811

1800-tallet, Dikt, Prolog

Christopher Dahl; Christen Brun

Brudevielse for Herr Kjøbmand Johan Christopher Halven og Frøken Ingebor Brun. Af C. Brun, Stiftsprovst og Sognepræst. Holden i Domkirken paa hans Sølvbryllupsdag, den 14de April 1826

1800-tallet, Bryllup, Dikt, Tale, Brudevielse, Bryllupstale

Klage-digt over den skadelige ildebrand, som skeede i aaret 1764. den 29.martii on natten paa gaarden Lecknes

Dødsfall, 1700-tallet, Dikt, Brann, Klagedikt

Andreas Schram Olsen

Ønskeqvad til Fædrenelandet paa Nytaarsmorgen 1816

1800-tallet, Dikt, Kvad

Lyder Christian Sagen

Hieronymus Reimers : 1759-1830, kateket ved Domkirken, lærer ved friskolen

1800-tallet, Dikt, Æresminne

Ynglinges ønske for velfornemme hr. Hinrich Smith og jomfrue Anna J. Stuwitz paa deres foreeningsdag 10/1 1803

1800-tallet, Ekteskap, Bryllup, Dikt, Brudevers

Christen Smed : billeder fra 17. mai 1826

1800-tallet, Dikt, Leilighetsdikt

Kåre Emanuel Bjørgen

Lev Lysande!

Jubileum, Andre verdenskrig, Nasjonalsosialisme, Dikt

Kåre Emanuel Bjørgen

Varg i Veum.

Andre verdenskrig, Nasjonalsosialisme, Dikt

Kåre Westbye

Til de falne.

Andre verdenskrig, Nasjonalsosialisme, Dikt