Dikt 42

Samlinger knyttet til Dikt

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

 • ubb-ms-0007
 • ubb-ms-0074
 • ubb-ms-0092
 • ubb-ms-0149
 • ubb-ms-0169-6
 • ubb-ms-0174
 • ubb-ms-0178
 • ubb-ms-0184
 • ubb-ms-0228
 • ubb-ms-0245
 • ubb-ms-0268
 • ubb-ms-0281
 • ubb-ms-0313
 • ubb-ms-0328
 • ubb-ms-0356
 • ubb-ms-0396
 • ubb-ms-0397
 • ubb-ms-0398
 • ubb-ms-0399
 • ubb-ms-0412
 • ubb-ms-0421
 • ubb-ms-0433
 • ubb-ms-0445
 • ubb-ms-0485
 • ubb-ms-0486
 • ubb-ms-0487
 • ubb-ms-0488
 • ubb-ms-0542
 • ubb-ms-0586
 • ubb-ms-0596
 • ubb-ms-0659
 • ubb-ms-0729
 • ubb-ms-0730
 • ubb-ms-0751
 • ubb-ms-0754
 • ubb-ms-0755
 • ubb-ms-0775
 • ubb-ms-0790-A
 • ubb-ms-0790-B
 • ubb-ms-0790-C
 • ubb-ms-0790-D
 • ubb-ms-0811-b-6
 • ubb-ms-0845-b
 • ubb-ms-0845-c
 • ubb-ms-0846-a
 • ubb-ms-0846-d
 • ubb-ms-0848-B-19
 • ubb-ms-0900-h
 • ubb-ms-0901

Moltke Moe; Gerhard Munthe

Draumkvæde : et digt fra Middelalderen

Bokillustrasjoner, Folkediktning, Dikt, Norge, Folkeviser

Peter Andreas Heiberg

Ode i Anledning af det nyebyggede Skib, som løb af Stabelen i Bergen d. 13de August 1783

1700-tallet, Dikt, Ode, Stabelavløp, Fregatten Anna Magdalena, Sjøsetting, Skip, Skipsdåp

Otto Sandhaug

Hjarte-biv: Dikt

Dikt, Poesi

Lyder Christian Sagen; Christopher Dahl

Ved Høitideligheden 1ste Paaskedag 1830 i Bergens Domkirke, da den første Gang aabnedes til Gudstjeneste igjen efter sin Istandsættelse

1800-tallet, Bergen, Dikt, Kantate, Salmer, Gudstjeneste, Bergen Domkirke

Lyder Christian Sagen

Sørgecantate over Biskop Johan Nordahl Brun, ved Sørgehøjtiden i Bergen, den 5te august 1816. Af L. Sagen

1800-tallet, Dikt, Sørgevers, Sørgedikt

Ukjent

Afskrift af Det Norske Selskabs Verseprotokol

Kulturhistorie, Dikt, Poesi, Foreninger og selskaper etc. ang., Norske selskabs verseprotokol

Graduale paa papir fra protestantisk tid (1500-tallet)

Sang, Musikk, Dikt, Religion, Kirkehistorie, Religiøse skrifter m.m., Sang, kirkelig, Musik vedk., Koralbok fra 15-tallet, Missale, fra 15-tallet, Choralbok, fra 15-tallet

Thomas Gilbertsen Thamson

Thomas Gilbertsen Thamsons Beskrivelse over den engelske Flaades Angrep paa Bergen Aar 1665

1765

Bergen, Norge, Historie, Dikt, 1600-tallet, Krigshistorie, Bergen vedk, England vedk., Bryggen, Lokalhistorie, Sjøkrig, Engelske flaates angrep paa Bergen 1665, Sjøslag, Vågen

Jacob Worm

Presten Jacob Worms ulykkelige Manuscript hvis Trykning under Kong F. 3. & C. 5. Regiering dømte han til Døde, fordi han talede Sandheden.

1743-03-16

Kulturhistorie, Dikt, Prester, Religion, Danmark-Norge, Poesi, 1600-tallet, Religiøse skrifter, Kirkehistorie, Religiøse skrifter m.m., Danmark vedk., Enevoldstiden, Klage til kongen, Worm (Jacob) ulykkelige manuscript, hvis trykning dømte ham til døde, Jacob Worms ulykkelige manuscript, hvis trykning dømte ham til døde, Nidvise

Biskop Christian Muus's Vita og Vers.

Kulturhistorie, Dikt, Religion, Poesi, 1700-tallet, Kirkehistorie, Genealogi vedk., Biografier og personalhistoriske optegnelser

Thomas von Westens Liig-Vers over Iver Brinchis Frue.

1709-08-01

Dikt, Liktaler, Religion, 1700-tallet, Kirkehistorie, Religiøse skrifter m.m., Danmark vedk., Biografier og personalhistoriske optegnelser, Platevers o. l., Likvers over Iver Brinchs frue

Libelli famosi et alia. (En samling av vers og prosa fra 17- tallet)

1700-tallet, Kulturhistorie, Dikt, Prosa, Religion, Poesi, Forlik, Kirkehistorie, Religiøse skrifter m.m., Excerpter, Skrifter av blandet indhold, Vers, En samling av vers og prosa fra 17-tallet

Hans Mikkelsens Poetiske Efterretninger om Baron Holbergs Hendelser i Plutonis Riige.

1700-tallet, Dikt, Poesi, Poetiske efterretninger om baron Holbergs hendelser i Plutonis rige, Hans Mikkelsens poetiske efterretninger om baron Holbergs hendelser i Plutonis rige

B. W. Luxdorph: Poema in Caroli Gustavi transitum maris Balthici 1658.

Dikt, Poesi, 1600-tallet, Sverrige vedk., Poema in Caroli Gustavi transitum maris ballici 7de febr. 1658, Baltiske hav

Enfoldige Sange over adskillige dyrebare Skriftens Sprog og gudelige Materier componerede af Peter Nicolai Elholm.

Dikt, Religion, Religiøse skrifter m.m., Eksamenstestimonier, Romerretten

Et haandskrevet Samlebind fra Midten av 1700-tallet.

Dikt, Poesi, Excerpter, Skrifter av blandet indhold, Danmark vedk., Samlebind

Rimur af Printz Eberard og Sumilu Sultansdottur.

Dikt, Poesi, Island vedk., Rimur av prins Eberard og Sulimu Sultansdottur

[Diverse historiske dokumenter, blant annet W.F.K. Christies dagbok fra Eidsvoll 1814]

Sang, Kulturhistorie, Brev, Musikk, Historie, Dikt, Religion, Poesi, Religiøse skrifter m.m., Foreninger og selskaper etc. ang., Bergen vedk, Skrifter av blandet indhold, Sang, kirkelig, Kristiania vedk., Christies dagbøker, Dagboksoptegnelser, Epilog av Pavels 1814, Musik vedk., Kantate over Claus Fasting, Christies manuskripter

[Diverse dokumenter med tilknytning til W. F. K. Christie]

Lover, Zoologi, Kulturhistorie, Reisebeskrivelser, Reiseskildringer, Arkeologi, Historie, Dikt, Religion, Poesi, Kirker, Kirkehistorie, Historisk-antikvariske skrifter, Excerpter, Juridisk litteratur, Bergen vedk, Bergens stift vedk., Christies manuskripter, Antikvariske optegnelser og arkeologi, St. Mariæ kirke i Bergen vedk., Presteordinationer i Bergen, Dødsdom, Akt og dom over Ole og Lisbet Nypen, Indberetninger til museets direktion om reiser etc., Hekseprocesser, Kataloger (registre, fortegnelser o. l.), Domme, Tyske kontor i Bergen vedk., Bergens museum vedk., Kirkeregnskaper, Kopie von der St. Marien Kirchen-Rechnung 1757

[Diverse historiske dokumenter samlet av W.F.K. Christie med flere]

Kulturhistorie, Reisebeskrivelser, Reiseskildringer, Arkeologi, Brev, Historie, Dikt, Religion, Poesi, Topografi, Kirker, Kirkehistorie, Tegninger (og illustrationer), Historisk-antikvariske skrifter, Juridisk litteratur, Skibsfart vedk., Bergen vedk, Skrifter av blandet indhold, Bergens stift vedk., Christies manuskripter, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Jordegods og jordebøker vedk., Danmark vedk., Biografier og personalhistoriske optegnelser, Indberetninger til museets direktion om reiser etc., Kataloger (registre, fortegnelser o. l.), Domme, Bergens museum vedk., Aktstykke, Hjemmelsdokumenter, Gratulation til stiftsbefalingsmand Schouboe, Tilder, gaard, Begivenheterne i Kjøbh. 1771-72, Fiskerier vedk., Jordskjælv i Noreg, Handelshistorie vedk., Handel vedk., Primstav, Sverrige vedk., Bergenstryk, Aposteldage paa den gl. Primstav, Meyers manuskripter, Trykt hefte med billeder av Struensee og Brandts liv, Skjøter, folik og dommer fra det trondhjemske i tiden 1604 – 1779, Klostre vedk, Brevveksling 1765 – 66 mellem Hilbr. Meyer og Hans Mossin om Apostelkirken i Bergen, Trondhjems stift, Helgener, Aktstykker vedk. processen mod Struensee og Brandt, Bernstorffs legat i Bergen, Helgendage paa den gl. primstav

Adam Gottlob Oehlenschlager; Louis Schneider

"Hans Sachs", Dramatisk Digt i 4 Acter af Deinhardstein, oversat af Oehlenschläger. Til Benefice for Hr. Hansen

1800-tallet, Teater, Drama, Skuespill, Dikt, Vaudeville, Det Norske teater, Theater, Det dramatiske Selskabs Theater, Teaterplakater

Carl Fredrik Ridderstad; Johan Olof Wallin

1. Første Afdeling. 1. Carl den Niendes Drøm, af Ridderstad, 2. Erik den Fjortendes Kjærligheds-Forklaring til Catharina Monsdatter, af Børjeson. 3. Dødens Engel, Digt af Biskop Wallin.

1800-tallet, Teater, Dikt, Det Norske teater, Theater, Det dramatiske Selskabs Theater, Teaterplakater

Friedrich von Schiller; Carl Fredrik Ridderstad; Johan Olof Wallin; Adolf Müllner

1. Første Afdeling. 1. Scene af Tragedien "Skullden", af Müllner 2. "Førsta Uppfostringen", Digt af Wallin 3. Scener af Tragedien "Røverne", af Schiller

1800-tallet, Teater, Dikt, Det Norske teater, Theater, Det dramatiske Selskabs Theater, Teaterplakater, Tragedie

Lyder Christian Sagen

Digte over "Fædrelandske æmner".

1800-tallet, Dikt, 1700-tallet, Salmer av Lyder Sagen

”En Nordmands Nytaars-Ønske”, skrevet i Christiania 1818.

1818

1800-tallet, Dikt, Christiania, Nyttår

Digt av Hansen: ”Hør min Kari vil Du vel osv.”

1800-tallet, Dikt

Digt: ”Den Afdødes Farvel til hands Brødre.”

1800-tallet, Dikt

2 Digt. Begynder med: ”Da Jeg var Yngling jeg elsket en Pige”.

1800-tallet, Dikt

Philip Bendixen

Originale digtninger : Første samling

1800-tallet, Dikt

Sivert Knudsen Aarflot

En liden opmuntring og formaning i anledning af det lykkelige torskefiskeri ... , 1791

Sang, 1700-tallet, Fiske, Torskefiskeri, Dikt, Torsk, Sunnmøre

Christopher Dahl

Velkomstsang i Selskabet: Harmonien ved Concertens Begyndelse 1825. Musikken af Lundholm

1800-tallet, Dikt

R. Dahls Efterleverske; Det Harmoniske Selskab

Prolog fremsagt i det Harmoniske Selskab den 26de December 1811

1800-tallet, Dikt, Prolog

Christen Brun; Christopher Dahl

Brudevielse for Herr Kjøbmand Johan Christopher Halven og Frøken Ingebor Brun. Af C. Brun, Stiftsprovst og Sognepræst. Holden i Domkirken paa hans Sølvbryllupsdag, den 14de April 1826

1800-tallet, Bryllup, Dikt, Tale, Brudevielse, Bryllupstale

Klage-digt over den skadelige ildebrand, som skeede i aaret 1764. den 29.martii on natten paa gaarden Lecknes

1700-tallet, Dikt, Brann, Dødsfall, Ildebrand, Klagedikt

Andreas Schram Olsen

Ønskeqvad til Fædrenelandet paa Nytaarsmorgen 1816

1800-tallet, Dikt, Kvad

Lyder Christian Sagen

Hieronymus Reimers : 1759-1830, kateket ved Domkirken, lærer ved friskolen

1800-tallet, Dikt, Æresminne

Ynglinges ønske for velfornemme hr. Hinrich Smith og jomfrue Anna J. Stuwitz paa deres foreeningsdag 10/1 1803

1800-tallet, Ekteskap, Bryllup, Dikt, Brudevers

Christen Smed : billeder fra 17. mai 1826

1800-tallet, Dikt, Leilighetsdikt