Dikt 24

Samlinger knyttet til Dikt

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

 • ubb-ms-0007
 • ubb-ms-0064
 • ubb-ms-0074
 • ubb-ms-0085
 • ubb-ms-0092
 • ubb-ms-0132
 • ubb-ms-0136
 • ubb-ms-0149
 • ubb-ms-0150
 • ubb-ms-0169-6
 • ubb-ms-0174
 • ubb-ms-0178
 • ubb-ms-0184
 • ubb-ms-0228
 • ubb-ms-0245
 • ubb-ms-0268
 • ubb-ms-0281
 • ubb-ms-0313
 • ubb-ms-0328
 • ubb-ms-0356
 • ubb-ms-0396
 • ubb-ms-0397
 • ubb-ms-0398
 • ubb-ms-0399
 • ubb-ms-0412
 • ubb-ms-0421
 • ubb-ms-0433
 • ubb-ms-0445
 • ubb-ms-0485
 • ubb-ms-0486
 • ubb-ms-0487
 • ubb-ms-0488
 • ubb-ms-0542
 • ubb-ms-0586
 • ubb-ms-0596
 • ubb-ms-0659
 • ubb-ms-0729
 • ubb-ms-0730
 • ubb-ms-0751
 • ubb-ms-0754
 • ubb-ms-0755
 • ubb-ms-0775
 • ubb-ms-0790-A
 • ubb-ms-0790-B
 • ubb-ms-0790-C
 • ubb-ms-0790-D
 • ubb-ms-0811-b-6
 • ubb-ms-0845-b
 • ubb-ms-0845-c
 • ubb-ms-0846-a
 • ubb-ms-0846-d
 • ubb-ms-0848-B-19
 • ubb-ms-0900-h
 • ubb-ms-0901

Moltke Moe; Gerhard Munthe

Draumkvæde : et digt fra Middelalderen

Bokillustrasjoner, Folkediktning, Dikt, Norge, Folkeviser

Otto Sandhaug

Hjarte-biv: Dikt

Dikt, Poesi

Ukjent

Afskrift af Det Norske Selskabs Verseprotokol

Kulturhistorie, Dikt, Poesi, Foreninger og selskaper etc. ang., Norske selskabs verseprotokol

Graduale paa papir fra protestantisk tid (1500-tallet)

Musikk, Dikt, Sang, Kirkehistorie, Religiøse skrifter m.m., Religion vedk, Sang, kirkelig, Musik vedk., Koralbok fra 15-tallet, Missale, fra 15-tallet, Choralbok, fra 15-tallet

Thomas Gilbertsen Thamson

Thomas Gilbertsen Thamsons Beskrivelse over den engelske Flaades Angrep paa Bergen Aar 1665

1765

Bergen, Norge, Historie, Dikt, 1600-tallet, Bergen vedk, England vedk., Krigshistorie, Lokalhistorie, Sjøkrig, Bryggen, Engelske flaates angrep paa Bergen 1665, Sjøslag, Vågen

Jacob Worm

Presten Jacob Worms ulykkelige Manuscript hvis Trykning under Kong F. 3. & C. 5. Regiering dømte han til Døde, fordi han talede Sandheden.

1743-03-16

Kulturhistorie, Dikt, Prester, Danmark-Norge, Poesi, 1600-tallet, Kirkehistorie, Religiøse skrifter m.m., Religion vedk, Danmark vedk., Religiøse skrifter, Enevoldstiden, Klage til kongen, Worm (Jacob) ulykkelige manuscript, hvis trykning dømte ham til døde, Jacob Worms ulykkelige manuscript, hvis trykning dømte ham til døde, Nidvise

Biskop Christian Muus's Vita og Vers.

Kulturhistorie, Dikt, Poesi, 1700-tallet, Kirkehistorie, Religion vedk, Genealogi vedk., Biografier og personalhistoriske optegnelser

Thomas von Westens Liig-Vers over Iver Brinchis Frue.

1709-08-01

Dikt, 1700-tallet, Kirkehistorie, Religiøse skrifter m.m., Religion vedk, Danmark vedk., Biografier og personalhistoriske optegnelser, Platevers o. l., Liktaler, Likvers over Iver Brinchs frue

Libelli famosi et alia. (En samling av vers og prosa fra 17- tallet)

Kulturhistorie, Dikt, 1700-tallet, Poesi, Forlik, Kirkehistorie, Religiøse skrifter m.m., Religion vedk, Excerpter, Skrifter av blandet indhold, Prosa, Vers, En samling av vers og prosa fra 17-tallet

Hans Mikkelsens Poetiske Efterretninger om Baron Holbergs Hendelser i Plutonis Riige.

Dikt, 1700-tallet, Poesi, Poetiske efterretninger om baron Holbergs hendelser i Plutonis rige, Hans Mikkelsens poetiske efterretninger om baron Holbergs hendelser i Plutonis rige

B. W. Luxdorph: Poema in Caroli Gustavi transitum maris Balthici 1658.

Dikt, Poesi, 1600-tallet, Sverrige vedk., Baltiske hav, Poema in Caroli Gustavi transitum maris ballici 7de febr. 1658

[Diverse historiske dokumenter, blant annet W.F.K. Christies dagbok fra Eidsvoll 1814]

Kulturhistorie, Brev, Musikk, Historie, Dikt, Sang, Poesi, Religiøse skrifter m.m., Religion vedk, Foreninger og selskaper etc. ang., Bergen vedk, Skrifter av blandet indhold, Sang, kirkelig, Kristiania vedk., Christies dagbøker, Dagboksoptegnelser, Epilog av Pavels 1814, Musik vedk., Kantate over Claus Fasting, Christies manuskripter

[Diverse dokumenter med tilknytning til W. F. K. Christie]

Zoologi, Kulturhistorie, Reisebeskrivelser, Reiseskildringer, Arkeologi, Historie, Dikt, Lover, Poesi, Kirkehistorie, Kirker, Historisk-antikvariske skrifter, Religion vedk, Excerpter, Juridisk litteratur, Bergen vedk, Bergens stift vedk., Christies manuskripter, Antikvariske optegnelser og arkeologi, St. Mariæ kirke i Bergen vedk., Presteordinationer i Bergen, Dødsdom, Akt og dom over Ole og Lisbet Nypen, Indberetninger til museets direktion om reiser etc., Hekseprocesser, Kataloger (registre, fortegnelser o. l.), Domme, Tyske kontor i Bergen vedk., Bergens museum vedk., Kirkeregnskaper, Kopie von der St. Marien Kirchen-Rechnung 1757

[Diverse historiske dokumenter samlet av W.F.K. Christie med flere]

Kulturhistorie, Reisebeskrivelser, Reiseskildringer, Arkeologi, Brev, Historie, Dikt, Poesi, Kirkehistorie, Kirker, Tegninger (og illustrationer), Historisk-antikvariske skrifter, Religion vedk, Juridisk litteratur, Skibsfart vedk., Bergen vedk, Skrifter av blandet indhold, Bergens stift vedk., Christies manuskripter, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Jordegods og jordebøker vedk., Danmark vedk., Biografier og personalhistoriske optegnelser, Indberetninger til museets direktion om reiser etc., Kataloger (registre, fortegnelser o. l.), Domme, Bergens museum vedk., Aktstykke, Hjemmelsdokumenter, Gratulation til stiftsbefalingsmand Schouboe, Tilder, gaard, Begivenheterne i Kjøbh. 1771-72, Fiskerier vedk., Jordskjælv i Noreg, Handelshistorie vedk., Handel vedk., Primstav, Sverrige vedk., Bergenstryk, Aposteldage paa den gl. Primstav, Meyers manuskripter, Topografi, Trykt hefte med billeder av Struensee og Brandts liv, Skjøter, folik og dommer fra det trondhjemske i tiden 1604 – 1779, Klostre vedk, Brevveksling 1765 – 66 mellem Hilbr. Meyer og Hans Mossin om Apostelkirken i Bergen, Trondhjems stift, Helgener, Aktstykker vedk. processen mod Struensee og Brandt, Bernstorffs legat i Bergen, Helgendage paa den gl. primstav

Adam Gottlob Oehlenschlager; Louis Schneider

"Hans Sachs", Dramatisk Digt i 4 Acter af Deinhardstein, oversat af Oehlenschläger. Til Benefice for Hr. Hansen

1800-tallet, Teater, Drama, Skuespill, Dikt, Det Norske teater, Vaudeville, Theater, Teaterplakater, Det dramatiske Selskabs Theater

Carl Fredrik Ridderstad; Johan Olof Wallin

1. Første Afdeling. 1. Carl den Niendes Drøm, af Ridderstad, 2. Erik den Fjortendes Kjærligheds-Forklaring til Catharina Monsdatter, af Børjeson. 3. Dødens Engel, Digt af Biskop Wallin.

1800-tallet, Teater, Dikt, Det Norske teater, Theater, Teaterplakater, Det dramatiske Selskabs Theater

Friedrich von Schiller; Carl Fredrik Ridderstad; Johan Olof Wallin; Adolf Müllner

1. Første Afdeling. 1. Scene af Tragedien "Skullden", af Müllner 2. "Førsta Uppfostringen", Digt af Wallin 3. Scener af Tragedien "Røverne", af Schiller

1800-tallet, Teater, Dikt, Det Norske teater, Theater, Teaterplakater, Det dramatiske Selskabs Theater, Tragedie

Lyder Christian Sagen

Salmer og dikt av Lyder Sagen

1800-tallet, Kulturhistorie, Musikk, Dikt, Sang, Poesi, 1700-tallet, Religiøse skrifter m.m., Religion vedk, Bergen vedk, Skrifter av blandet indhold, Genealogi vedk., Biografier og personalhistoriske optegnelser, Personalhistorie (optegnelser), Salmer, Sagens manuskripter, Salmer av Lyder Sagen

Lyder Christian Sagen

Digte over "Fædrelandske æmner".

1800-tallet, Dikt, 1700-tallet, Salmer av Lyder Sagen

”En Nordmands Nytaars-Ønske”, skrevet i Christiania 1818.

1818

1800-tallet, Dikt, Christiania, Nyttår

Digt av Hansen: ”Hør min Kari vil Du vel osv.”

1800-tallet, Dikt

Digt: ”Den Afdødes Farvel til hands Brødre.”

1800-tallet, Dikt

2 Digt. Begynder med: ”Da Jeg var Yngling jeg elsket en Pige”.

1800-tallet, Dikt