Tuberkulose 2


Thomas Christian Thomassen; Jørgen Brunchorst; Klaus Hanssen

Naturen. Nr. 12, Desember 1887, 11. årgang

Zoologi, Sjøfart, Tuberkulose, Biografi, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Biografiske opplysninger

Klaus Hanssen

Om tuberkulose.

Tuberkulose